Thời Sự

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5: Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm của tỉnh

Thứ Hai, 14/05/2018

Ngày 14/5/2018, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2018, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án ODA và một số báo cáo, đề án quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Khánh Linh

Tại phiên họp, các đại biểu nghe lãnh đạo các sở, ngành trình bày báo cáo liên quan đến những nội dung: Kết quả thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án ODA, các dự án đầu tư theo hình thức PPP; Báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách riêng của tỉnh phát triển kinh tế tập thể Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, xã; Báo cáo các đồ án quy hoạch chung đô thị loại V đối với các đô thị: Văn Quán, Bàn Giản, Hợp Lý (Lập Thạch); Hải Lựu, Lãng Công (Sông Lô); Đề án nâng cấp Trang thông tin điện tử của Báo Vĩnh Phúc thành báo điện tử.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh hiện nay chia thành 6 nhóm, lĩnh vực: Giao thông, y tế, giáo dục, công thương, đô thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm này còn nhiều vướng mắc: Trình tự thủ tục triển khai các dự án; một số dự án đã triển khai nhưng còn vướng mắc về công tác đền bù GPMB (tập trung tại các dự án trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, huyện Tam Đảo). Trong 4 tháng đầu năm 2018, các dự án trọng điểm của tỉnh mới chỉ giải ngân đạt 5%, một số dự án đến tháng 9/2018 mới triển khai thì khó có thể giải ngân ngay trong năm 2018.

Cho ý kiến về vấn đề này, các đại biểu cho rằng nguyên nhân các dự án trọng điểm chưa triển khai đúng tiến độ là do công tác GPMB chưa thực sự được quan tâm đúng mức; công tác chuẩn bị đầu tư còn hạn chế do năng lực của chủ đầu tư; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn thiếu đồng bộ. Đối với các dự án ODA, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện và kết nối các dự án hợp phần để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng, thu hồi và trả nợ vốn vay nước ngoài, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, phát huy hiệu quả các dự án ODA.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn từ cải cách tiền lương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung phấn đấu giải ngân trong năm 2018. Về cơ chế, chính sách riêng của tỉnh đối với phát triển kinh tế tập thể, tỉnh chủ trương ban hành một số cơ chế đặc thù hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới, hỗ trợ vay vốn phát triển HTX, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, hỗ trợ xây dựng hạ tầng HTX nông nghiệp nông thôn.

Sau khi nghe Báo cáo các đồ án quy hoạch chung đô thị loại V đối với các đô thị: Văn Quán, Bàn Giản, Hợp Lý (Lập Thạch); Hải Lựu, Lãng Công (Sông Lô); các đại biểu đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn phân tích rõ tính khả thi và mục đích của việc lập quy hoạch các đô thị này trong tương lai. Đồng thời, việc quy hoạch các đô thị trên cần đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại V, như: Chức năng của đô thị; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; mật độ dân số; quy mô dân số; trình độ phát triển hạ tầng. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn kỹ thuật triển khai một số công việc liên quan đến công tác quy hoạch, như: Cập nhật theo quy định sự cần thiết lập quy hoạch, thông tin số liệu, lộ trình hoàn thiện các tiêu chí cụ thể đối với từng địa phương, xác định nguồn lực cũng như các giải pháp hoàn thành tiến độ.

Đối với Đề án nâng cấp Trang thông tin điện tử của Báo Vĩnh Phúc thành báo điện tử; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh sự cần thiết của việc lập đề án, đáp ứng được xu thế tìm hiểu, tiếp cận thông tin của bạn đọc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển về công nghệ thông tin của một cơ quan truyền thông báo chí; đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền kịp thời, chủ động, nâng cao chức năng cung cấp, phản ánh thông tin thời sự của tỉnh đến bạn đọc. Bên cạnh đó, chú trọng tính bảo mật về thông tin, tránh tình trạng truy cập tự do để thay đổi thông tin trái quy định. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Báo Vĩnh Phúc tiếp tục hoàn chỉnh một số nội dung, thông tin chi tiết liên quan đến việc lập đề án; hiện trạng hạ tầng cơ sở trang, thiết bị công nghệ thông tin của đơn vị...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các ban, ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác phối hợp, huy động tối đa các nguồn lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Thực hiện nghiêm túc việc thanh, quyết toán các dự án đã hoàn thành, tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB và giải quyết những hạn chế về công tác cán bộ; đẩy nhanh trình tự thủ tục các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện theo Luật Đầu tư công.

Trên cơ sở các dự thảo báo cáo, nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung, mức chi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; phân định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, xã; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở, ngành làm công tác tham mưu tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo, nghị quyết để UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: