Thời Sự

Trao đổi về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Thứ Hai, 14/05/2018

Sáng 14/5/2018, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối làm Trưởng đoàn đã có buổi trao đổi, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Dự buổi làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Hà

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 55 chi, Đảng bộ cơ sở với gần 4.000 đảng viên; 287 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; cấp ủy cơ sở có 428 đồng chí. Trong những năm qua, cùng với triển khai tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh chú trọng gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021.

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề, thống nhất trong toàn Đảng bộ về hình thức, quy trình sinh hoạt và tổ chức mô hình điểm sinh hoạt chuyên đề ở 5 cụm; thành lập 3 tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ do các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối làm tổ trưởng.

Từ năm 2017 đến nay, đã có 74 lượt cán bộ trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành 3 - 5 cuộc kiểm tra, giám sát theo hướng cụ thể hóa, kịp thời chỉ ra ưu điểm, nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm để có giải pháp khắc phục, tổ chức thực hiện; kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm đơn thư, khiếu nại liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh còn một số khó khăn chủ yếu do công tác lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, công tác cán bộ tại các sở, ban, ngành không thuộc thẩm quyền của Đảng ủy khối. Các đồng chí cấp ủy viên thuộc chi, Đảng bộ cơ sở 100% là kiêm nhiệm, công việc chuyên môn chi phối, thời gian dành cho công tác xây dựng Đảng không nhiều nên phần nào ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh kiến nghị Trung ương cần sớm sửa đổi, bổ sung, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quy định rõ đối với những Đảng bộ cơ sở có 200 đảng viên trở lên có 1 biên chế chuyên trách Đảng trực thuộc khối Đảng; sửa đổi, bổ sung Quy định 97, 98 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp hành chính vì những quy định đó có từ năm 2004 đến nay có nhiều điểm đã không còn phù hợp...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, mong muốn Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh làm rõ một số nội dung Đoàn công tác quan tâm liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác bố trí cán bộ chuyên trách, cơ cấu các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và chế độ hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; mối quan hệ giữa Đảng ủy khối với các Đảng bộ huyện, thành phố trong quá trình sắp xếp, chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng; công tác kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát… đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua; giao Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh để kịp thời phản ánh tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: