Thời Sự

Hội thảo góp ý vào dự thảo Đề án Hỗ trợ nguồn lực phát triển phong trào thanh niên tình nguyện

Thứ Năm, 10/05/2018

Ngày 10/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thảo góp ý vào dự thảo Đề án Hỗ trợ nguồn lực phát triển phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2018 - 2022.

Vĩnh Phúc hiện có hơn 314 nghìn thanh niên, chiếm 31% dân số của tỉnh. Những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện phát triển rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh và đất nước. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, cần đẩy mạnh hỗ trợ các nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, kinh phí để phát triển phong trào tình nguyện.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều nội dung quan trọng vào dự thảo đề án như: Cần làm rõ căn cứ pháp lý và thực tiễn xây dựng đề án; mở rộng phạm vi đối tượng tham gia phong trào tình nguyện; tập trung giải pháp nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ Đoàn nhằm chuẩn bị tốt nhất nguồn lực con người cho việc tổ chức các phong trào tình nguyện; việc cần thiết đưa nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” lồng ghép vào các phong trào tình nguyện; đa dạng hóa các loại hình phong trào tình nguyện; tăng cường phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc tổ chức các phong trào tình nguyện; xây dựng dự toán kinh phí cho từng mục tiêu cụ thể của đề án; xây dựng chính sách hỗ trợ cho thanh niên khi tham gia phong trào tình nguyện...

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục rà soát, điều chỉnh để xây dựng đề án phù hợp với tình hình thực tế, qua đó, hỗ trợ các nguồn lực xây dựng và phát triển các phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2018 - 2022.

Bạch NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc