Thời Sự

Thượng tá Đào Đức Triển, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh: Tạo đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ

Thứ Năm, 10/05/2018

Hội nghị T.Ư 7 thảo luận xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến phong phú, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo đề án. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp bách của việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

Thượng tá Đào Đức Triển, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh

Vì thực tế hiện nay vẫn còn tình trạng cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm khi tuổi còn quá trẻ, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, trình độ chuyên môn chưa cao, không đặc biệt xuất sắc về chuyên môn; trong đó, có cả những người được bổ nhiệm là người nhà của lãnh đạo, gây hoài nghi trong dư luận.

Tôi đề nghị Trung ương sớm tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bất cập của công tác cán bộ, tạo bước đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Đồng thời cần sớm đổi mới nhiệm vụ này gắn với mục tiêu tinh giản, làm trong sạch và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và hệ thống chính trị.

Thúy Hường (lược ghi)

 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc