Thời Sự

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, cán bộ xã Kim Long, huyện Tam Dương: Cải cách BHXH góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Thứ Năm, 10/05/2018

Những năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH ở nước ta không ngừng được bổ sung, hoàn thiện và ngày càng phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội...

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, cán bộ văn phòng - thống kê xã Kim Long, huyện Tam Dương.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao hiệu quả chính sách BHXH cũng còn nhiều hạn chế, bất cập như: Tỷ lệ bao phủ BHXH chưa cao, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt thấp; một số nhóm lao động có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở và khoảng cách giữa người có mức lương hưu thấp nhất và cao nhất quá xa; nguyên tắc đóng - hưởng tuy đã có quy định trong Luật BHXH nhưng chưa triệt để và chưa có sự chia sẻ giữa những người tham gia...

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, tại Hội nghị T.Ư 7, khóa XII lần này, BCH T.Ư sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về Đề án “Cải cách chính sách BHXH” với 8 nội dung đột phá. Trong đó, có một số nội dung quan trọng: Mở rộng diện bao phủ BHXH, xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp theo đúng lộ trình nhằm ứng phó với quá trình già hóa dân số; rút ngắn thời gian tham gia đóng BHXH bắt buộc của người lao động để được hưởng lương hưu...

Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đang rất quan tâm và kỳ vọng Bộ Chính trị, BCH T.Ư sẽ có những quyết sách phù hợp nhằm từng bước cải cách chính sách, nâng cao chất lượng hệ thống BHXH hướng tới mục tiêu công bằng xã hội; bảo đảm mọi lao động đều được tiếp cận và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

Ngô Tuấn Anh (lược ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc