Thời Sự

Triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

Thứ Tư, 28/02/2018

Chiều 28/2/2018, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017; triển khai nhiệm vụ 2018.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 chủ trì hội nghị.

Đại diện các sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thị tham dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Chu Kiều

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các cấp, bộ, ngành, địa phương, hết tháng 12/2017, cả nước 3.069 xã (34,3%) được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, có khoảng 492 xã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020 (vượt mục tiêu năm 2017), tăng 712 xã so với cuối năm 2016; 43 đơn vị cấp huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM , tăng 13 huyện so với cuối năm 2016.

Về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn 6,72% (giảm 1,51% so với cuối năm 2016). Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện cho vay 2.100 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay năm 2017 hơn 55.000 tỷ đồng, tăng 806 tỷ đồng so với năm 2016…Qua đó giúp gần 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 200 nghìn lao động; giúp trên 6 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn…

Năm 2018, cả nước phấn đấu có ít nhất 39-40% số xã (khoảng 3.530 xã) đạt chuẩn NTM, tăng khoảng 5-6% so với năm 2017; 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1-1,5%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2017.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt và thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NMT, giảm nghèo bền vững; tập trung triển khai rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách hiện hành liên quan đến xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; nhân rộng mô hình “Mỗi xã một sản phẩm” để thúc đẩy phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong xây dựng nông thôn mới, các giải pháp, sáng kiến giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ gắn với các doanh nghiệp; ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trên cơ sở đó thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hiệu quả; đẩy mạnh giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản, môi trường; làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thành công giải báo chí về xây dựng NTM…

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: