Thời Sự

Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của trí thức Vĩnh Phúc theo quan điểm Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị”

Thứ Sáu, 19/05/2017

Ngày 19/5/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của trí thức Vĩnh Phúc theo quan điểm Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị”. Đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi hội thảo.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp hội) thành lập năm 2003, sau 14 năm hoạt động, đến nay, nhiều hội thành viên hoạt động tốt, đóng góp cho sự phát triển KT-XH của tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên chưa đồng đều, mới chỉ thu hút được 1/3 lực lượng trí thức KH&CN trong tỉnh tham gia; chưa xây dựng được phong trào nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phổ biến tiến bộ kỹ thuật rộng rãi; công tác tư vấn, giám định và phản biện xã hội còn hạn chế…

Tại hội thảo, các đại biểu đã có nhiều tham luận, ý kiến đóng góp để trong thời gian tới nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm hơn nữa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đối với hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên; động viên, khuyến khích trí thức tham gia nghiên cứu khoa học và có những hoạt động thiết thực, cống hiến cho sự phát triển KT-XH của tỉnh. Liên hiệp hội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên đặc biệt là đội ngũ trí thức; nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng chính sách, vận dụng cơ chế đưa chính sách vào cuộc sống; tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, các cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống…

Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo điều kiện thuận lợi, bước đầu tháo gỡ một số khó khăn của Liên hiệp hội và các hội thành viên. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh, thực sự là một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc