Thời Sự

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC

Thứ Sáu, 19/05/2017

Ngày 18/05/2017, Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM) đã chính thức khai mạc tại Ninh Bình.

Tham dự Hội nghị có gần 120 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, đại diện các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và các tổ chức khá. Ông Vũ Nhữ Thăng, Chủ tịch SFOM, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM)

Theo chương trình Nghị sự, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về các chủ đề ưu tiên gồm: (i) Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; (ii) Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận; (iii) Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai; (iv) Tài chính toàn diện. Ngoài ra, Hội nghị cũng cập nhật về (i) Tình hình kinh tế tài chính vĩ mô quốc tế và khu vực; (ii) Tình hình Triển khai Kế hoạch hành động Cebu và (iii) Tình hình hợp tác với các diễn đàn khác của APEC.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Vũ Nhữ Thăng, Chủ tịch SFOM, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính Việt Nam, nhấn mạnh: Hội nghị SFOM lần này là hội nghị giữa kỳ quan trọng nhằm đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác và đề xuất các kết quả báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính, chính vì vậy để tăng cường hợp tác với các diễn đàn khác trong APEC, tại hội nghị SFOM lần này, Hội nghị có phiên thảo luận chung với Diễn đàn Sáng kiến Khoa học Đời sống (LSIF) và Nhóm công tác Y tế (HWG) về các tác động của sức khỏe cộng đồng tới ngân sách và y tế, và một phiên thảo luận chung khác với Ủy ban Kinh tế APEC về các khía cạnh tài chính trong Chương trình Cải cách và Phát triển CSHT APEC. Các nội dung tại phiên thảo luận chung này sẽ là những bước tiến quan trọng khởi xướng cho các hoạt động hợp tác liên lĩnh vực giữa các quan chức tài chính và các nhóm công tác và diễn đàn trong và ngoài APEC. Theo đó, các phiên thảo luận tại Hội nghị tập trung vào các nội dung chính như sau:

Thứ nhất, Phiên thảo luận về triển vọng kinh tế và tài chính khu vực và toàn cầu: Các quan chức Tài chính Cao cấp APEC phối hợp với các tổ chức quốc tế và khu vực như IMF, WB, ADB, OECD thảo luận về tình hình kinh tế - tài chính quốc tế và khu vực, đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức mà khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt và dự báo viễn cảnh khu vực trong thời gian tới.

Thứ hai, Phiên thảo luận về thực hiện kế hoạch hành động CEBU: bàn luận về thực hiện kế hoạch hành động CEBU (CAP), bao gồm cập nhật ma trận thực hiện CAP.

Thứ ba, Phiên thảo luận về đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng – phân bố rủi ro trong các dự án PPP tập trung vào các mục tiêu về chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và phổ biến các kinh nghiệm tốt về xây dựng ma trận chia sẻ rủi ro và các công cụ hạn chế rủi ro ứng dụng trong các dự án PPP ở các nền kinh tế đang phát triển trong APEC.

Thứ tư, Phiên thảo luận về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) – tiêu chuẩn tối thiểu hướng tới các mục tiêu chính như: Tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong việc triển khai các hành động BEPS; Tổ chức các khoá đào tạo và hội thảo, chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực cho các nền kinh tế thành viên; và báo cáo tổng kết tình hình triển khai sửa đổi pháp luật và áp dụng các biện pháp BEPS của các thành viên APEC trong năm 2017.

Thứ năm, Phiên thảo luận về chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai (DRFI) tập trung vào các mục tiêu trọng tâm gồm: Xây dựng chiến lược hoặc khung chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai cấp quốc gia và cấp địa phương; Xây dựng chính sách quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công; Xây dựng chính sách phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro thiên tai; và phát triển các công cụ phân tích phục vụ công tác hoạch định chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai.

Thứ sáu, Phiên thảo luận về phát triển vì mọi người: bàn luận về các mục tiêu được bàn tại FCBDM tháng 2/2017 tại Nha Trang, tập trung vào các phương pháp thúc đẩy sự tiếp cận tài chính tại các khu vực phát triển nông nghiệp bền vững và nông thôn.

Ngay sau lời phát biểu khai mạc, Hội nghị đi vào phiên thảo luận phiên đầu tiên về toàn cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực. Các chuyên gia của các tổ chức quốc tế IMF, WB, ADB và Trung tâm nghiên cứu chính sách APEC (PSU) nhận định tình hình kinh tế thế giới và khu vực khá ổn định, và đang lấy lại đà tăng trưởng, triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực cho nhiều nền kinh tế, điều này có tác động tích cực tới điều hành chính sách của mỗi nền kinh tế trong khu vực. Tăng trưởng trong khu vực APEC trong năm 2017 dự kiến sẽ cao hơn nhưng mức độ tăng trưởng khác nhau giữa các nền kinh tế thành viên. Hội nghị đưa ra khuyến nghị các nền kinh tế APEC tiếp tục duy trì các chính sách tài khóa đang áp dụng, tăng cường đầu tư, nhất là đầu tư vào con người và hạ tầng, đồng thời tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ đa phương.

* Phiên thảo luận thứ hai về tổng kết quá trình thực thi Kế hoạch hành động Cebu (CAP). Nhằm triển khai CAP với bốn trụ cột về hợp tác và 24 chương trình hành động, các nền kinh tế thành viên đã đăng ký 64 sáng kiến sáng kiến hợp tác tài chính của APEC vào thực tiễn. Đây là dịp để các nền kinh tế đã đăng ký sáng kiến cập nhật tiến độ triển khai. Hội nghị hoan nghênh các nền kinh tế thành viên cập nhật hoạt động nhằm triển khai CAP và khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục đăng ký sáng kiến, đồng thời hoan nghênh sự hỗ trợ nguồn lực của các tổ chức quốc tế để triển khai các sáng kiến này.

Hội nghị SFOM được tổ chức nhằm triển khai kết luận của Chủ tịch Hội nghị Thứ trưởng và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tháng 2/2017, tập trung rà soát công tác triển khai trong từng chủ đề ưu tiên theo kế hoạch đã được phê duyệt và dự kiến các kết quả hợp tác sẽ báo cáo lên các Bộ trưởng Tài chính vào tháng 10/2017. Theo đó, tại phiên thảo luận thứ ba về chủ đề Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng – phân bổ rủi ro trong các dự án PPP, Hội nghị đã tiếp tục chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm giữa các nền kinh tế thành viên APEC trong việc xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý giữa nhà nước và nhà đầu tư, đa dạng hóa các nguồn tài chính cho cơ sở hạ tầng và các công cụ giảm thiểu rủi ro hiệu quả. Hội nghị đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các tổ chức quốc tế trong việc đúc kết và phổ biến các kinh nghiệm tốt nhất trong việc xây dựng ma trận chia sẻ rủi ro trong các dự án PPP và các công cụ để giảm thiểu rủi ro trong một số lĩnh vực cụ thể như phát triển hạ tầng cao tốc, xây dựng cầu cảng, sân bay… Kết quả của Hội thảo về Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng ngày được tổ chức ngày 17/5/2017 đã được báo cáo tại Hội nghị, đồng thời kế hoạch hoạt động phát triển chủ đề ưu tiên về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng – cơ chế chia sẻ rủi ro trong các dự án PPP sẽ tiếp tục được trao đổi để báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng.

* Tại phiên thứ tư về chủ đề ưu tiên Xói mòn thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) – các ưu tiên và kế hoạch hành động, Hội nghị đã tiếp tục thảo luận các quy định và thông lệ tốt nhằm đối phó với việc làm xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận của các tập đoàn xuyên quốc gia dẫn tới tình trạng thất thu thuế ở các nước nguồn tính thuế. Hội nghị hoan nghênh sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như WB, ADB và OECD là cần thiết đối với các nền kinh tế đang phát triển nhằm tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn, nhất là các chuẩn mực tối thiểu như báo cáo quốc gia, hồ sơ chuyển giá, công cụ đa phương nhằm thực hiện chương trình BEPS. Một hội thảo về BEPS sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22-25/5 ngay sau Hội nghị SFOM nhằm thảo luận các chi tiết kỹ thuật và đào tạo chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực cho các nền kinh tế thành viên.

* Tại phiên thảo luận cuối cùng của ngày làm việc thứ nhất, các quan chức tài chính đã có phiên thảo luận chung với các đối tác Diễn đàn Sáng kiến Khoa học Đời sống (LSIF) và Nhóm Công tác Y tế (HWG) APEC về đánh giá tác động của sức khoẻ cộng đồng tới ngân sách và kinh tế. Đồng thời, phiên thảo luận chung với Uỷ ban Kinh tế APEC (EC) về các vấn đề tài chính trong chương trình Cải cách cơ cấu và Phát triển cơ sở hạ tầng của APEC đã diễn ra sôi nổi. Kết quả thảo luận đã mở ra hướng hợp tác liên lĩnh vực trong tương lai giữa các quan chức tài chính và các nhóm đối tác, tăng tính kết nối và mang lại sản phẩm hợp tác đa dạng hơn trong APEC.

Ngày 19/5, Hội nghị tiếp tục chương trình thảo luận, tập trung vào các nội dung gồm Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai, Tài chính toàn diện và Các vấn đề khác./.

Đ.T (Theo Báo Điện tử ĐCSVN)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: