Thời Sự

Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của nhân dân

Thứ Sáu, 19/05/2017

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh cho cán bộ trực tiếp quản trị mạng tại 69 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh cho cán bộ trực tiếp quản trị mạng. Ảnh Kim Ly

Tại buổi tập huấn, đại diện đơn vị cung cấp phần mềm giới thiệu khái quát về hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; cách truy cập hệ thống, quản lý phản ánh, kiến nghị; quản trị nội dung, quản lý hệ thống cho các cán bộ quản trị. Theo đó, hệ thống được vận hành trên mạng internet để tiếp nhận, giải quyết nhanh các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân về các vấn đề có liên quan đến tỉnh. Mọi phản ánh, kiến nghị được thực hiện thông qua kênh giao tiếp của hệ thống đường dây nóng: Website: duongdaynong.vinhphuc.gov.vn; số điện thoại: 02111022; số tin nhắn: 8088; Email: duongdaynong@vinhphuc.gov.vn. Hệ thống đường dây nóng được đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục 24h các ngày trong tuần. Việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền; có sự phối hợp chặt chẽ và chủ động giữa các cơ quan xử lý thông tin. Thông qua hệ thống, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan xử lý; nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển.

Minh ThuTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: