Thời Sự

Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2016

Thứ Sáu, 21/04/2017

Ngày 21/4/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát. Ảnh Dương Chung

Giai đoạn 2010 - 2016, hệ thống chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật đối với nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục được ban hành kịp thời, đảm bảo tập trung, thống nhất, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến sự nghiệp giáo dục nói chung và đối với đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục nói riêng. Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu kịp thời việc triển khai các văn bản, chính sách đối với nhà giáo, CBQL giáo dục, đảm bảo đầy đủ quyền lợi, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên, CBQL giáo dục của tỉnh yên tâm công tác, đóng góp vào sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh nhà. Hiện toàn tỉnh có 16.365 CBQL, giáo viên và nhân viên, trong đó có 1.433 CBQL, 13.227 giáo viên, 1.705 nhân viên. Công tác tuyển dụng giáo viên tại tỉnh được thực hiện theo đúng quy định; các chính sách về tiền lương, phụ cấp đối với CBQL, giáo viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên được quan tâm thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ CBQL, giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn tăng nhanh ở các bậc học. Hiện toàn tỉnh có 100% CBQL, giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên; trong đó, bậc mầm non có 80,7% trên chuẩn; tiểu học 96,5% trên chuẩn; THCS 76,4% trên chuẩn; giáo dục thường xuyên 34,2% trên chuẩn. Từ năm 2010 - 2016, toàn tỉnh có 11 nhà giáo được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; năm 2017, tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho 1 nhà giáo và Nhà giáo ưu tú cho 6 nhà giáo.

Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ CBQL, giáo viên còn một số khó khăn do một số văn bản quy phạm pháp luật đối với nhà giáo và CBQL đã hết hiệu lực nhưng chưa có quy định khác thay thế; nội dung một số thông tư không thống nhất; trong 1 năm, giáo viên và CBQL giáo dục phải đánh giá, xếp loại 2 lần theo chuẩn nghề nghiệp và Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Buổi giám sát là tiền đề, chuẩn bị cho các buổi giám sát trực tiếp tại cơ sở về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục trên địa bàn tỉnh. Để các buổi giám sát trong chương trình đạt hiệu quả cao, đồng chí đề nghị, các ban của HĐND tỉnh phối hợp tiếp tục rà soát hệ thống cơ chế, chính sách và đánh giá việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục trên toàn tỉnh. Sở GD&ĐT, các địa phương trong chương trình giám sát chuẩn bị nội dung báo cáo xúc tích, trong đó tập trung làm rõ: Tình hình về đội ngũ CBQL, nhà giáo trên địa bàn; việc thực hiện các chế độ chính sách và nguồn lực để thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBQL, giáo viên; những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, nguyên nhân, kiến nghị đề xuất trong thời gian tới…

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: