Thời Sự

Thi đua gắn với khen thưởng là động lực phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Sáu, 21/04/2017

Ngày 21/4/2017, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Trà Hương

Theo đánh giá của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, năm 2016, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua đều gắn liền với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các phong trào thi đua được phát động và tổ chức triển khai có nhiều sáng tạo, qua đó đã cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” được cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề, nhằm thu hút cán bộ, người lao động, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia. Tính đến tháng 10/2016, toàn tỉnh có 68/112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của mỗi ngành, đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với công tác khen thưởng và bình xét các danh hiệu thi đua được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp thực hiện đồng bộ theo đúng quy định của Trung ương, tỉnh. Trong năm, toàn tỉnh có 20 tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương các loại; 14 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 71 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 117 tập thể; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 466 đơn vị; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 113 cá nhân và tặng Bằng khen cho 1.414 tập thể, cá nhân. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen chuyên đề, đột xuất cho 1.438 tập thể, cá nhân; thẩm định hồ sơ, trình Nhà nước tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 33 bà mẹ; tặng Bằng công nhận xã nông thôn mới cho 28 tập thể.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh thống nhất nhiệm vụ công tác năm 2017 sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị và các văn bản khác có liên quan về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng. Hướng các phong trào thi đua về cơ sở, khuyến khích và động viên người lao động trong cơ quan, đơn vị tăng tính sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc được giao; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm, tỉnh đã phát động phong trào thi đua rộng khắp đến các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng được giữ vững. Để công tác thi đua - khen thường ngày càng đi vào chiều sâu, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng. Trong đó, các cơ quan thông tin đại chúng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến ở cơ sở. Các sở, ngành, địa phương cũng làm tốt công tác tuyên truyền về công tác thi đua - khen thưởng, chủ động xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, gắn công tác thi đua khen thưởng với động lực phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đội ngũ người lao động và quần chúng nhân dân; điển hình trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, an ninh, quốc phòng...; thường xuyên nêu gương người tốt - việc tốt. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nghiên cứu để hàng năm tỉnh tổ chức lễ vinh danh những công dân Vĩnh Phúc ưu tú, để thi đua gắn với khen thưởng là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát nhằm đưa hoạt động thi đua - khen thưởng đi vào thực chất, đảm bảo công bằng, từ đó, tạo sức lan tỏa trong các cấp, ngành và các tầng lớn nhân dân toàn tỉnh.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: