Thời Sự

Bưu điện và Cục Thống kê tỉnh ký thỏa thuận hợp tác

Thứ Sáu, 21/04/2017

Sáng 21/4/2017, Bưu điện và Cục Thống kê tỉnh tổ chức ký thỏa thuận hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hai đơn vị khai thác tốt lợi thế, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhiệm vụ được giao. Theo đó, với tiềm năng đội ngũ lao động và mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp, Bưu điện tỉnh sẽ thu thập thông tin phục vụ điều tra thống kê, cập nhật thông tin phục vụ hoạt động thống kê Nhà nước trong phạm vi toàn tỉnh. Tuyên truyền đến từng người dân các chương trình truyền thông của Cục Thống kê về các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê... Đồng thời, cung cấp các dịch vụ khác của đơn vị cho Cục Thống kê phục vụ các chương trình điều tra. Về phía Cục Thống kê sẽ sử dụng dịch vụ chuyển phát, thực hiện thu hộ, chi hộ và các dịch vụ khác của Bưu điện khi có nhu cầu.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc và Cục Thống kê Vĩnh Phúc ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh Chu Kiều

Trần TỉnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: