Thời Sự

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH, XỨNG ĐÁNG LÀ NGÔI NHÀ CHUNG CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG TỈNH

Thứ Năm, 20/04/2017

Ngày 21-4-1950, tại Hội trường cơ quan Mặt trận Liên Việt (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) ở xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất để thành lập Hội những người viết báo Việt Nam. Đại hội đã thông qua Điều lệ hoạt động của Hội và bầu ban lãnh đạo, gồm 10 đồng chí. Đồng chí Xuân Thủy được bầu làm Hội trưởng; các đồng chí: Hoàng Tùng, Đỗ Đức Dục làm Hội phó; đồng chí Nguyễn Thành Lê làm Tổng Thư ký và đồng chí Phạm Văn Hải làm Phó Tổng Thư ký. Ngày 2/6/1950, Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra Nghị định số 233-NV/H chính thức công nhận sự hợp pháp của Hội Những người viết báo Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 21/4 chính thức là Ngày Thành lập của Hội Nhà báo Việt Nam.

67 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo, dìu dắt của Bác Hồ và sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển, trưởng thành. Hội đã thực sự là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo. Đội ngũ ngày càng đông đảo, từ con số gần 300 hội viên buổi đầu tiên thành lập, đến nay, tổ chức Hội Nhà báo đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với hơn 22 nghìn hội viên, công tác tại hơn 800 cơ quan báo chí trên cả nước. Chất lượng hoạt động ngày một nâng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, Đảng ta. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, hơn 400 hội viên - nhà báo đã ngã xuống trên các chiến trường khi đang tác nghiệp. Đó là sự hy sinh, cống hiến bằng xương máu của đội ngũ những người làm báo cách mạng. Hội Nhà báo Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò của người làm báo, là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong dòng chảy của thời đại.

Cùng với sự lớn mạnh của Hội Nhà báo Việt Nam, những năm qua, đặc biệt từ khi tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, Hội Nhà báo tỉnh đã có những bước phát triển toàn diện và có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, Hội Nhà báo Vĩnh Phúc có 161 hội viên được Trung ương Hội cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam (trong đó có gần 100 hội viên được cấp thẻ Nhà báo) sinh hoạt tại 5 chi hội Nhà báo của các cơ quan: Báo Vĩnh Phúc, Đài PT – TH Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Sở Thông tin – Truyền thông và Văn phòng đại diện các cơ quan báo, tạp chí trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc và 2 Câu lạc bộ (Nhà báo cao tuổi, Nhà báo nữ).

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới - thời kỳ phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, sự đa dạng của các loại hình báo chí và các mạng xã hội đã và đang tác động trực tiếp đến báo chí truyền thông, tạo ra không ít thách thức trong việc tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí, trong quá trình tác nghiệp của những người làm báo nói chung và những người làm báo Vĩnh Phúc nói riêng. Để Hội Nhà báo Vĩnh Phúc thực sự vững mạnh, xứng đáng là ngôi nhà chung của các cơ quan báo chí trong tỉnh, Hội xác định cần nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trước hết tập trung thực hiện thật tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

Một là: Bám sát sự định hướng, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Hội Nhà báo Việt Nam trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hai là: Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, xây dựng, phát triển đội ngũ người làm báo, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng và phong cách làm báo của Người; quán triệt và thực hiện nghiêm 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo để có một đội ngũ nhà báo, hội viên nhà báo của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cao, hướng tới nền báo chí chuyên nghiệp.

Ba là: Quan tâm bảo vệ, chăm lo quyền lợi chính đáng của hội viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chú trọng công tác tham mưu với cấp trên tạo điều kiện, môi trường làm việc, phát huy khả năng tác nghiệp báo chí, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn sâu cho mỗi loại hình báo chí; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời thực hiện việc xếp ngạch, nâng hạng cho phóng viên, biên tập viên; trong việc cấp mới, đổi thẻ Nhà báo; chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và đối ngoại của Hội.

Bốn là: Tổ chức tốt Giải Báo chí của tỉnh, tạo sân chơi sôi nổi trong hoạt động nghề nghiệp, đồng thời gắn với việc nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật; nâng cao chất lượng các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình. Chú trọng đầu tư thời gian, trí tuệ tập thể để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia và đạt Giải báo chí quốc gia.

Năm là: Tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức Hội Báo xuân hàng năm, ngoài việc trưng bày, tôn vinh các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lễ hội nhằm quảng bá thành tựu kinh tế - xã hội, tiềm năng du lịch, giới thiệu đất và người Vĩnh Phúc tới đông đảo nhân dân trong tỉnh, du khách trong nước và quốc tế.

Sáu là: Làm tốt quan hệ đối ngoại, cầu nối với các cơ quan báo chí trung ương, tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong thực hiện các chủ trương chính sách Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó tập trung phát triển dịch vụ du lịch, thương mại; xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, văn minh đô thị cho thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai.

Bảy là: Tạo điều kiện thuận lợi để mỗi chi hội nhà báo, Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi, Câu lạc bộ Nhà báo nữ hoạt động, phát huy tốt thế mạnh, tính đặc thù, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hiệu quả.

Tám là: Thực hiện hiệu quả Quy hoạch báo chí của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nâng cấp ấn phẩm Người làm báo Vĩnh Phúc hiện tại thành Tạp chí Người làm báo Vĩnh Phúc. Để Tạp chí Người làm báo Vĩnh Phúc thực sự là diễn đàn trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo Vĩnh Phúc.

Nguyễn Khắc Hiếu

Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Vĩnh Phúc

 





TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: