Thời Sự

Thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2017

Thứ Sáu, 07/04/2017

Thực hiện Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về thời giờ làm việc bình thường; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, ngày 5/4/2017, UBND tỉnh có Thông báo số 60/TB- UBND. Theo thông

báo, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giờ làm việc mùa Hè năm 2017 của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước cấp tỉnh, từ ngày 16 tháng 4 năm 2017 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017 như sau: Buổi sáng: từ 7h00' đến 11h30; Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trường học...trong tỉnh căn cứ thông báo này để bố trí thời gian làm việc hợp lý, đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Điện tửTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: