Thời Sự

APEC 2017: Tăng cường kết nối, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

Thứ Tư, 01/03/2017

Ngày làm việc cuối cùng của các ủy ban APEC và các nhóm chuyên gia đã kết thúc bằng các cuộc họp cuối cùng của Ủy ban điều phối SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE), Nhóm bạn Chủ tịch (FoTC) về kết nối, và Hội đồng điều hành Cơ quan hỗ trợ chính sách (PSU).

Cuộc họp của Nhóm bạn của Chủ tịch về Kết nối

 

Với sự tham dự trực tiếp của các quan chức cao cấp APEC, Nhóm bạn Chủ tịch về Kết nối đã cập nhật tiến độ thực hiện các sáng kiến nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối của APEC. Các nền kinh tế cũng thảo luận việc thực hiện Kế hoạch dài hạn về đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng cũng như Lộ trình cạnh tranh dịch vụ APEC.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã nhấn mạnh tăng cường kết nối sẽ góp phần tạo những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển bao trùm và gắn kết, tăng cường liên kết kinh tế khu vực và đưa các nền kinh tế APEC lại gần nhau hơn.

Tại cuộc họp của Ủy ban điều phối SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật, các đại biểu đã nghe báo cáo của Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Alan Bollard về việc hài hòa kế hoạch công tác của các cơ chế với mục tiêu và tầm nhìn tổng thể của APEC. Trên cơ sở đó, Ủy ban đã rà soát, đóng góp ý kiến đối với kế hoạch hành động năm 2017 của các nhóm công tác trực thuộc. Ủy ban điều phối SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật là cơ chế điều phối hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực các nền kinh tế thành viên APEC. Đây là một trong những trọng tâm của Chương trình nghị sự Osaka APEC đưa ra năm 1994 để triển khai các Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư. Hợp tác nâng cao năng lực cũng góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên, qua đó thúc đẩy tính bao trùm và bền vững của hợp tác APEC.

Cuộc họp của Hội đồng điều hành Cơ quan hỗ trợ chính sách đã rà soát lại hoạt động của cơ quan này trong năm qua và những dự án đang triển khai. Trong năm 2016, Hội đồng điều hành Cơ quan hỗ trợ chính sách đã thực hiện tổng cộng 18 ấn phẩm, báo cáo. Một số nội dung nổi bật Hội đồng đang triển khai nghiên cứu là các nhân tố chính của cải cách cơ cấu, xu hướng kinh tế khu vực, thúc đẩy thương mại số phục vụ tăng trưởng bao trùm, chính sách hỗ trợ công nghiệp...

Thành lập năm 2008, Hội đồng điều hành Cơ quan hỗ trợ chính sách là cơ quan phụ trách nghiên cứu, tư vấn chính sách, hỗ trợ các nền kinh tế thành viên trong hoạch định chính sách, góp phần duy trì vai trò khởi xướng ý tưởng của Diễn đàn APEC trong nhiều vấn đề mới về liên kết và tăng trưởng kinh tế. Hầu hết các báo cáo của Hội đồng đều được công bố trên trang thông tin điện tử của Ban Thư ký APEC quốc tế, qua đó thông tin cho các nền kinh tế thành viên, các doanh nghiệp và người dân trong khu vực về tình hình và triển vọng phát triển, liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư và các vấn đề liên quan ở khu vực.

Cũng trong ngày hôm nay, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Alan Bollard đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về bối cảnh Hội nghị SOM 1 và chia sẻ đánh giá triển vọng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nền kinh tế APEC. Trao đổi với các cơ quan báo chí, ông Bollard khẳng định trong bối cảnh tâm lý nghi ngại toàn cầu hoá hiện nay, APEC có nhiều lợi thế để khẳng định vai trò là động lực của liên kết kinh tế khu vực, do tính chất hợp tác tự nguyện, đồng thuận, không ràng buộc, có thể tập trung vào những nội dung hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Đồng thời, là nền kinh tế đã hội nhập thành công, có được nhiều lợi ích từ mở cửa và tự do hóa thương mại, Việt Nam có thể phát huy vai trò to lớn trong dẫn dắt xu thế liên kết kinh tế quốc tế.

Trong ngày hôm nay, Đoàn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các hoạt động của APEC với việc chủ trì Nhóm bạn Chủ tịch về kết nối và cuộc họp Hội đồng PSU./.

Điện tử (Theo Báo Đảng CSVN điện tử ngày 1/3/2017)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: