Thời Sự

Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Thứ Hai, 20/03/2017

Ngày 20/3/2017, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Dương Chung

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Với tinh thần đánh giá đúng sự thật, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để thảo luận, đánh giá khách quan những việc đã làm được, chưa làm được trong thời gian qua, rút ra bài học trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất giải pháp, kiến nghị với Trung ương.

Theo Dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã xây dựng 14 nghị quyết chuyên đề, 33 chỉ thị, 66 thông tri, 92 kết luận và nhiều kế hoạch, chương trình, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã sửa đổi, bổ sung và ban hành hệ thống các văn bản về đổi mới công tác cán bộ trên tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng hệ thống chính trị nói chung và chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh nói riêng.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền các cấp theo quy định của Trung ương; chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng đề án sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 20 phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành; 34 đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế và đăng ký quyền đất đai. Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng các văn bản để hướng dẫn, triển khai tinh giản biên chế trên toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 940 biên chế, trong đó: Cắt giảm 49 chỉ tiêu biên chế công chức các cơ quan hành chính; tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc năm 2015, 2016 là 888 người...

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào nội dung, cơ cấu, bố cục của Dự thảo báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tham gia thảo luận, đánh giá việc triển khai, công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy thời gian qua; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình triển khai, thực hiện tại địa phương, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Trung ương; đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong thời gian tới… Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu, tập trung vào các nội dung như: Về đổi mới phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tại huyện Yên Lạc…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí khẳng định, những năm qua, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện thường xuyên có sự đổi mới, đảm bảo phù hợp với từng cấp, từng đối tượng. Sau tổ chức học tập, quán triệt, cấp ủy các cấp đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án, cơ chế, chính sách cụ thể và cân đối nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác triển khai học tập các nghị quyết, kết luận của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm túc; hoạt động của HĐND các cấp đã được nâng lên, song việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định còn có những hạn chế; một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; nhiều cơ quan, đơn vị còn chồng chéo, tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; sử dụng biên chế ở một số đơn vị chưa phù hợp…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung, phương hướng đã đề ra, đặc biệt là việc thực hiện theo phân cấp Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; đảm bảo công tác cán bộ; tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để BTV Tỉnh ủy nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện trình Trung ương.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc