Thời Sự

Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh: Lấy ý kiến xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự

Thứ Sáu, 17/03/2017

Ngày 17/3/2017, Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự (BLHS). Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Toàn Nguyễn

Tại hội nghị các đại biểu nhất trí sự cần thiết phải ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS. Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề như: Tính khả thi của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS; bố cục của dự án Luật; nội dung quy định về tội phạm hình sự. Cụ thể, về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại, nhiều ý kiến tán thành với việc bổ sung quy định về phân loại tội phạm đối với pháp nhân thương mại tại khoản 2, điều 9 dự án Luật. Về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi (khoản 2 điều 12 BLHS năm 2015), một số ý kiến cho rằng cách quy định liệt kê một số tội người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự như BLHS năm 2015 là chưa hợp lý, chưa đảm bảo tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước. Về cách tính tỷ lệ tổn thương cơ thể trong BLHS, có ý kiến đề nghị trong trường hợp phạm tội có hậu quả gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người thì cần quy định thống nhất cách tính tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người bị hại, không để bỏ lọt tội phạm. Tại các điều 248, 249, 250, 251 và 252 của BLHS quy định xác định hàm lượng chất ma túy để quy ra khối lương hoặc thể tích, các đại biểu đề nghị chỉ xác định hàm lượng để quy ra khối lượng hoặc thể tích chất ma túy trong 4 trường hợp: Chất ma túy ở thể rắn được hòa thành dung dịch, chất ma túy ở thể lỏng đã được pha loãng, xái thuốc phiện và chất ma túy trong thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Về tội gây ô nhiễm môi trường tại điều 235 của BLHS năm 2015, các đại biểu đề nghị cần phải hạ các mức định lượng xả thải cũng như số lần vượt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, đa số các đại biểu nhất trí với phương án 1 là: Chỉnh lý theo hướng xả thải ra môi trường có thông số nguy hại vượt quá quy chuẩn Quốc gia….

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Kim HiềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: