Thời Sự

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3: Bàn giải pháp đầu tư phát triển các khu công nghiệp và một số nội dung quan trọng khác

Thứ Sáu, 17/03/2017

Sáng 17/3/2017, dưới sự chủ trì của các đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2017 bàn, cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2017, các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II; tình hình hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và phương án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Bá Thiện; Đề án phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh Thế Hùng

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, trong số 19 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục phát triển đến năm 2020, Vĩnh Phúc đã có 11 khu công nghiệp được thành lập và cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng diện tích quy hoạch là 2.338,52 ha, toàn tỉnh đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được 1.412 ha; tỷ lệ lấp đầy theo diện tích đất đã thu hồi, đầu tư xây dựng hạ tầng đạt 73,29%. Đến hết năm 2016, số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp là 200 dự án, gồm 41 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 15.558,41 tỷ đồng và 159 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.887,82 triệu USD. Các khu công nghiệp cũng đã giải quyết việc làm cho trên 68.150 lao động, trong đó lao động địa phương chiếm khoảng 58.000 người. Trong số 7 khu công nghiệp chưa đầu tư, hiện có 2 khu đang trong quá trình xin ý kiến thẩm định của các bộ, ngành, cơ quan liên quan, 3 khu đang đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư, 1 khu đang trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị loại bỏ danh mục phát triển, khu còn lại đang trong quá trình giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng và chuyển chủ đầu tư.

Về hiện trạng khu công nghiệp Bá Thiện, từ tháng 3/2010, UBND tỉnh đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích 327 ha và bàn giao đất cho Công ty TNHH Quản lý và phát triển hạ tầng Compal thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, do doanh nghiệp thực hiện dự án chậm tiến độ, không đúng cam kết nên UBND tỉnh đã quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 327 ha, giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng đợt 1 với diện tích 54,02 ha. Đồng thời, thành lập Hội đồng đấu giá quyền thuê đất 247,66 ha còn lại, song qua 2 lần đấu giá không có doanh nghiệp hộp hồ sơ đăng ký đấu thầu.

Sau khi nghe các đại biểu đánh giá những tồn tại, vướng mắc về tình hình đầu tư phát triển khu công nghiệp hiện nay, nhất là phương án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tham mưu cho tỉnh các giải pháp để phát triển quỹ đất tại các khu công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư; tăng cường đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, trong đó cần tính toán đến phương án dùng ngân sách Nhà nước đầu tư; phối hợp với chủ đầu tư lập kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện các nội dung công việc đối với từng khu công nghiệp để xin ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy; rà soát lại năng lực, quyết tâm của chủ đầu tư; ở những nơi có thể tiếp tục mở rộng cần nghiên cứu, đề xuất tỉnh hướng giải quyết. Đồng thời, quan tâm đến công tác quản lý Nhà nước tại các khu công nghiệp; vấn đề xử lý môi trường, đầu tư hạ tầng nhà ở, nhà văn hóa cho công nhân, xây dựng các trung tâm thương mại.

Riêng về đầu tư khu công nghiệp Bá Thiện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là việc phải làm ngay, UBND tỉnh cần chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại liên quan đến tài chính giữa tỉnh và Tập đoàn Compal; tham mưu BTV Tỉnh ủy xin ý kiến Chính phủ cho tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng bằng nguồn ngân sách Nhà nước để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư.

Cho ý kiến vào Đề án phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh Đề án để báo cáo BTV Tỉnh ủy. Về kinh phí hỗ trợ, cơ quan soạn thảo Đề án cần phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, cân đối để thống nhất mức hỗ trợ phù hợp.

Phiên họp cũng đã bàn, cho ý kiến vào phương án giải quyết dứt điểm tồn tại về đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2017 – 2025; các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I, những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong quý II/2017.

Văn CườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc