Thời Sự

Lấy ý kiến xây dựng dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Thứ Sáu, 17/03/2017

Sáng 17/3/2017, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Dương Hà

Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có 10 Chưong, 136 Điều. Tại hội nghị, đa phần các đại biểu đều nhất trí cao với sự cần thiết ban hành Luật, tên gọi và bố cục các chương, điều của dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, góp ý tham gia xây dựng dự thảo Luật về một số nội dung như: Thuật ngữ “nhân dân” và “cộng đồng” được nêu trong dự thảo Luật cần có sự thống nhất và phù hợp; cần giải thích rõ ràng thuật ngữ “tài sản đặc biệt” và “tài sản chuyên dùng” quy định tại Điều 3; nội dung về thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước tại Điều 32 chưa quy định rõ về thẩm quyền cho thuê; tại khoản 3 Điều 36 về sử dụng đất trụ sở tại cơ quan Nhà nước chưa nói rõ thẩm quyền quản lý; nội dung tại khoản 9 Điều 3 và điểm a khoản 3 Điều 43 có sự mâu thuẫn nhau về quy định số người tham gia đấu giá tài sản công; việc công khai tài sản công tại Điều 8 chưa rõ ràng, cần có chế định, hướng dẫn cụ thể hoặc thay đổi nội dung về việc công khai tài sản, cụ thể những loại tài sản nào phải công khai, những tài sản nào không cần phải công khai; các nội dung trong dự thảo Luật chưa nêu rõ được cơ chế giám sát tài sản công; điểm a khoản 3 Điều 54 và điểm a khoản 3 Điều 55 quy định chưa rõ ràng và dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau; khoản 6 của Điều 57 về xử lý các khoản tiền thu được từ khai thác tài sản cần xem xét làm rõ hơn;...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh cảm ơn và xin tiếp thu những ý kiến của các đại biểu đã đóng góp tại hội nghị để tổng hợp, báo cáo trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: