Thời Sự

Bộ Tư lệnh Quân khu II: Gặp mặt các cơ quan tuyên giáo và báo chí đầu xuân Đinh Dậu 2017

Thứ Tư, 15/03/2017

Ngày 15/3/2017, Bộ Tư lệnh Quân khu II tổ chức hội nghị gặp mặt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh trên địa bàn và các cơ quan thông tấn báo chí đầu xuân Đinh Dậu 2017. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu II chủ trì hội nghị.

Năm 2016, hoạt động phối hợp tuyên truyền được Cục Chính trị Quân khu, các cơ quan Tuyên giáo, cơ quan thông tấn báo chí 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu quả cao; nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú trên cơ sở bám sát thực tiễn và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng toàn dân, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Kết quả công tác phối hợp tuyên truyền trên nhiều lĩnh vực QS-QP đã góp phần quan trọng nâng cao lòng tự hào, ý thức tự tôn dân tộc, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu và các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp, hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống và những chiến công của quân dân vùng Tây Bắc trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; tô thắm và củng cố vững chắc mối đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, mở rộng xã hội hóa công tác QS-QP trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để công tác phối hợp tuyên truyền năm 2017 và những năm tiếp theo tiếp tục đi vào chiều sâu, rộng khắp và nâng cao hơn về chất lượng, hiệu quả. Trong đó, tập trung các nội dung tuyên truyền thường xuyên, kỷ niệm các ngày lễ lớn, truyền thống Quân khu, truyền thống các đơn vị, LLVT, tuyên truyền đối ngoại quốc phòng, những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên cơ sở vận dụng linh hoạt, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả, kịp thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để đạt hiệu quả và hiệu ứng xã hội cao nhất.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu đã biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu.

 Đặng Quang Giới
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: