Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

Thứ Ba, 14/03/2017

 

Sáng 14/3/2017, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Thế Hùng

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đại diện các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo tình hình triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính quy mô quốc gia (SIPAS 2015) ở cả 6 thủ tục được khảo sát về tiếp cận dịch vụ đạt từ 73,7 - 86,1%, về thủ tục hành chính đạt từ 73,5 – 88,7%, về sự phục vụ của công chức đạt từ 74,3 – 87,2%, về kết quả giải quyết thủ tục hành chính là 73,7 – 89,8%, về toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính là 74,4 – 89,5%. Ngoài ra, 3 nội dung mà người dân, tổ chức mong muốn cải tiến nhất đối với thủ tục giải quyết ở cấp huyện là: Mở rộng các hình thức thông tin, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và ở cấp xã là: Mở rộng các hình thức thông tin, tiếp tục đơn giả hóa hành chính, cải thiện hệ thống sơ sở vật chất, trang thiết bị.

Cùng với SIPAS 2015, đến tháng 12/2016, có 4 bộ, 32 địa phương đã chủ động tự triển khai và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phạm vi ngành, địa phương. Bên cạnh các bộ, ngành, địa phương có chỉ số khá tương đồng với kết quả Bộ Nội vụ đã triển khai xác định năm 2015: 40 – 70% đối với các chỉ số chất lượng và khoảng 70 - 90% đối với các chỉ số hài lòng, một vài địa phương có chỉ số hài lòng rất cao, đều trong khoảng 95 - 100%. Nhìn chung, kết quả đo lường sự hài lòng của các bộ, ngành, địa phương khác nhau, không thể hiện được tính đồng nhất, thông suốt của nền hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai như: Lãnh đạo, công chức ở nhiều cơ quan, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức; nguồn kinh phí triển khai còn hạn chế nên khó lựa chọn các tổ chức độc lập bên ngoài để thực hiện công việc điều tra xã hội học, quy mô mẫu khảo sát cũng bị hạn chế; kết quả chỉ số thu được ở một số địa phương quá cao, chưa thực sự thuyết phục; nhiều địa phương triển khai đo lường sự hài lòng qua nhiều năm nhưng chưa có chương trình, kế hoạch hành động dựa trên kết quả thu được… Trước thực tế đó, hội nghị đã đề ra mục tiêu trong thời gian tới là triển khai định kỳ hàng năm việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ở quy mô quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương. Đồng thời, sử dụng kết quả này để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, góp phần xây dựng thành công nền hành chính phục vụ.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định: Để công tác đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đạt hiệu quả, trong thời gian tới, Ngành Nội vụ cũng như các bộ, ngành địa phương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng phê duyệt đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trong giai đoạn 2016 - 2020; trên cơ sở đề án phê duyệt, định kỳ hàng năm tổ chức triển khai đo lường, xác định sự hài lòng của người dân, tổ chức ở quy mô quốc gia, bộ, ngành, địa phương để phát hiện kịp thời những tồn tại về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, nắm bắt được nhu cầu của người dân, tổ chức từ đó xác định những giải pháp phù hợp, khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng phục vụ của người dân. Mặt khác, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm bố trí đủ nguồn lực triển khai; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân thấy được việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước là việc làm cần thiết; sử dụng hiệu quả kết quả đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, có giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Lê Duy Thành đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị, triển khai thực hiện tốt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, tham mưu UBND tỉnh đề xuất các lĩnh vực cần khảo sát, đánh giá theo hướng mở rộng hơn so với khảo sát, đánh giá trước đây; có biện pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ để cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân; căn cứ kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân có ngay các biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời tồn tại, bất cập hạn chế trong các cơ quan hành chính Nhà nước; đề xuất tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa các cấp; tham mưu đề xuất đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm hành chính công và chương trình Chính phủ điện tử.

Nguyễn Hường


 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: