Thời Sự

Chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Thứ Sáu, 13/05/2016

LTS: Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, để thực hiện quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, Báo Vĩnh Phúc lược ghi “Chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV" nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dưới đây là nội dung chương trình hành động:

* Bà Lê Thị Nguyệt, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về vấn đề an sinh xã hội

Qua gần 30 năm công tác ở địa phương và 2 khóa Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ban Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII, Phó Chủ tịch Hội Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Braxin, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV Lê Thị Nguyệt nhấn mạnh: Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ không ngừng nỗ lực góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là những cơ chế, chính sách liên quan đến các vấn đề xã hội, an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước toàn diện, bền vững, dân chủ và công bằng.

Trong suốt 2 nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, được sự ủng hộ của cử tri cùng với nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của bản thân, tôi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tích cực đóng góp ý‎ kiến, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trên cả 3 lĩnh vực: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần vào sự phát triển và đổi mới của Quốc hội Việt Nam.

Với trách nhiệm là Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, thành viên của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, tôi tích cực tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động của Ủy ban và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội được Quốc hội giao phụ trách một khối lượng công việc lớn, là lĩnh vực có nhiều nội dung phức tạp, tôi cùng tập thể Thường trực Ủy ban luôn bám sát những quan điểm, định hướng, mục tiêu của Đảng về chính sách xã hội, an sinh xã hội và cụ thể hóa Hiến pháp trong hệ thống pháp luật.

Đặc biệt, tôi đã phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnhgửi đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ; tích cực nghiên cứu, có nhiều đề xuất hiệu quả, góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề quan trọng, phức tạp thuộc lĩnh vực phụ trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, xây dựng được hình ảnh cá nhân trong hoạt động của Quốc hội.

Tuy nhiên, tôi vẫn không khỏi băn khoăn, trăn trở về những việc chưa làm được theo yêu cầu, mong mỏi của cử tri trong tỉnh cũng như cử tri cả nước, vì vậy, đòi hỏi bản thân tôi phải tiếp túc phấn đấu, rèn luyện và đổi mới phương thức hoạt động hơn nữa để góp phần xây dựng Quốc hội thực sự dân chủ, đổi mới và phát triển.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu Quốc hội phải là người tiêu biểu nhất đại diện cho lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi tiếp tục gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đặc biệt, không chỉ trân trọng lắng nghe và phản ánh đầy đủ tâm nguyện của nhân dân với Quốc hội mà còn tích cực theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan liên quan. Thực hiện nghiêm túc và trách nhiệm việc tiếp công dân; tiếp nhận, nghiên cứu đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri.

Để xứng đáng với kỳ vọng của cử tri, tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các hành vi trái pháp luật, trái đạo đức. Tiếp tục phát huy kinh nghiệm hoạt động của các khóa trước, đề cao tinh thần dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để cùng với Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là những cơ chế, chính sách liên quan đến các vấn đề xã hội, an sinh xã hội như: Bình đẳng giới; chính sách đối với người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới…góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước toàn diện, bền vững, dân chủ và công bằng.

Tôi sẽ thường xuyên theo dõi tình hình, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cùng Đoàn Đại biểu Quốc hộilà cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương trong việc trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn 2015 - 2020 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tôi sẽ cố gắng hết sức mình đem trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, xứng đáng với kỳ vọng của những người đã đặt hết niềm tin vào lá phiếu tín nhiệm.

* Ông Trần Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Đưa pháp luật đi vào cuộc sống và tổ chức thực hiện pháp luật có hiệu quả ở địa phương

Tôi nhận thức rằng, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đòi hỏi mỗi đại biểu quốc hội phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Với trình độ chuyên môn về pháp luật được đào tạo cơ bản, qua thực tiễn 28 năm làm công tác pháp luật và đã trải qua nhiều vị trí công tác trong cơ quan Tòa án; từ tháng 6/2003 được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và từ tháng 1/2008 đến nay, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh ; từ tháng 5/2011 được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIII đồng thời là Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2010-2015 và khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020.Trong quá trình công tác, tôi luôn cố gắng, phấn đấu và nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực tiễn công tác đã cho tôi nhiều kinh nghiệm trong hoạt động Quốc hội, đặc biệt là việc xem xét, giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn thực hiện công tác xét xử, tôi thường xuyên thiết lập các mối quan hệ, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan hữu quan và các cấp ủy, chính quyền địa phương để có thêm điều kiện thuận lợi đưa pháp luật đi vào cuộc sống và tổ chức thực hiện pháp luật có hiệu quả ở địa phương.

Là người đại biểu của nhân dân, trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi luôn nỗ lực đóng góp vào hoạt động của Quốc hội, luôn sâu sát với thực tế, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, tham gia vào thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực lập pháp, giám sát thi hành chính sách pháp luật. Lập hiến, lập pháp là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của Quốc hội khóa XIII. Quốc hội đã tập trung, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quan trọng này và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi xác định đây là trách nhiệm hết sức nặng nề trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng địa phương, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới và trước nguyện vọng, mong muốn của cử tri, đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, người đại biểu nhân dân. Vì vậy, bản thân luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn để đóng góp nhiều hơn nữa trong hoạt động của Quốc hội. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với Quốc hội và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương, trên cơ sở đó cùng Quốc hội tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Bằng kiến thức, kinh nghiệm và sự tâm huyết của bản thân, tôi luôn quan tâm, chú trọng đến các lĩnh vực sau:

Thứ nhất, về công tác xây dựng pháp luật

Công tác xây dựng luật khóa XIV phải góp phần tích cực để giải quyết những vấn đề bức xúc trong thực tiễn cuộc sống. Tôi sẽ chú trọng tham gia đề xuất với Quốc hội xây dựng, sửa đổi, bổ sung các dự án Luật và nghị quyết của Quốc hội liên quan đến những vấn đề KT-XH bức xúc mà cử tri quan tâm như: Các giải pháp, chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực; vấn đề giải quyết việc làm và các chính sách bảo vệ người lao động; vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề môi trường; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng và chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống lợi ích nhóm trong việc ban hành chính sách, pháp luật.

Thứ hai, về công tác giám sát

Một trong những chức năng cơ bản của Quốc hội là giám sát. Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội chính là nhằm phát huy vai trò của cơ quan đại diện cho nhân dân, đảm bảo quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. Nhiệm kỳ vừa qua, công tác giám sát của Quốc hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên cần phải tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát của Quốc hội để thực sự đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới, nâng cao hiệu quả và chất lượng giám sát để đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân.

Từ thực tiễn hoạt động Quốc hội và lắng nghe những ý kiến kiến nghị của cử tri Vĩnh Phúc nói riêng và cử tri cả nước nói chung, tôi sẽ quan tâm những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác giải phóng mặt bằng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... để đề xuất khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý Nhà nước ở những lĩnh vực trên, đồng thời lấy kết quả giám sát đó làm căn cứ thực tiễn sâu sát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và những luật có liên quan.

Qua nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, điều tôi còn băn khoăn, lo lắng là tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, các tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội có chiều hướng gia tăng ảnh hưởng lớn đến TTATXH; tai nạn giao thông và tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân cho đến nay, mặc dù các cơ quan chức năng cũng có nhiều cố gắng, quyết tâm giải quyết những hậu quả chưa đạt như mong muốn đã ảnh hưởng đến phát triển KT-XH.

Bên cạnh đó còn một vấn đề nhức nhối hiện nay, đó là tình trạng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm khá phổ biến, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, cộng thêm tình trạng sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi ở một số nơi càng làm bùng lên sự lo âu của mỗi chúng ta, trong đó có rất nhiều mặt hàng thực phẩm mà người dân dùng hàng ngày phải tiến hành giám sát chặt chẽ để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mất an toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục kiến nghị các vấn đề này ra Quốc hội để có biện pháp giám sát để góp phần tạo sự chuyển biến tích cực rõ rệt trong thời gian tới.

Thứ ba, về việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

Bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng lập pháp, chức năng giám sát của đại biểu quốc hội, tôi sẽ quan tâm đến việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước thể hiện ở các lĩnh vực sau: Các vấn đề về tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, trong đó tập trung tham gia các kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và hàng năm; các chính sách dân tộc và tôn giáo của Nhà nước.

Tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội xem xét thận trọng việc sử dụng tài nguyên của đất nước và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm sử dụng có hiệu quả và hợp lý các nguồn lực tài chính của đất nước, trong đó cần ưu tiên ngân sách để cải tạo xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tăng đầu tư cho y tế, giáo dục và các chương trình xóa đói, giảm nghèo; chính sách hỗ trợ, chăm sóc người có công với cách mạng, người nghèo và những người có thu nhập thấp.

* Ông Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy: Không ngừng nâng cao năng lực, trình độ để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng là người đại biểu nhân dân

Tôi rất lấy làm vinh dự, đồng thời cũng nhận thức rõ rằng: Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội; chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình; bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

Theo tôi đại biểu Quốc hội phải là cầu nối thường xuyên, liên tục giữa cử tri với Quốc hội và giữa Quốc hội với cử tri. Đây là những nhiệm vụ quan trọng của đại biểu Quốc hội. Để làm tốt nhiệm vụ này, phải thường xuyên đi cơ sở để tiếp xúc, gặp gỡ và trao đổi với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, nổi cộm và những kiến nghị, đề xuất của cử tri, để từ đó chuyển tải đến Quốc hội xem xét giải quyết.

Toàn bộ hoạt động của Quốc hội được đại biểu thông tin kịp thời đến với cử tri để cử tri thực hiện quyền giám sát.

Đại biểu Quốc hội phải đưa tiếng nói của cử tri đến với Quốc hội và ngược lại phải truyền tải tiếng nói của Quốc hội đến với cử tri. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật hiện có, từ đó đề xuất xây dựng mới những văn bản luật còn thiếu, chưa có để đảm bảo cho việc thực thi pháp luật được đồng bộ và phù hợp với quá trình hội nhập. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung những luật đã có nhưng chưa phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu đề xuất về tổ chức bộ máy đối với công tác phòng chống tham nhũng, tham ô, lãng phí bảo đảm hiệu quả.

Đề xuất xây dựng cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động một cách đồng bộ, hợp lý, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và quá trình CNH-HĐH đất nước; các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng tăng cường phân cấp cho địa phương, đơn vị, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện; các cơ chế chính sách đặc thù phát triển KT-XH, QP-AN cho một số vùng, tỉnh nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh như: Phát triển hạ tầng ở các tỉnh vùng núi, hệ thống thủy nông ở các tỉnh chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn theo tinh thần NQ TW 7 khóa X, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đặc biệt nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn đối với những khu vực nông dân bị thu hồi đất để phát triển công nghiệp, nông nghiệp đô thị và dịch vụ, các cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường; về chống biến đổi khí hậu; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chính sách người có công, chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân và các chính sách an sinh xã hội khác; xem xét việc sử dụng tài nguyên, khoáng sản quốc gia và sử dụng ngân sách Nhà nước, bảo đảm hợp lý và hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tăng đầu tư cho các chính sách an sinh xã hội và cho QP-AN.

Tiến hành giám sát tại 1 số cơ quan trọng việc thực thi quyền công tố để xảy ra các điểm nóng, các vấn đề nổi cộm, bức xúc như: Việc xử lý các vụ án oan sai, xử lý không đúng người đúng tội, những vụ án phức tạp kéo dài nhiều năm; giám sát tại một số cơ quan trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn để kéo dài; việc phòng chống tham nhũng, lãng phí kém hiệu quả; tăng cường giám sát đối với các cơ quan Nhà nước trong việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và thực thi nền công vụ. Tập trung đôn đốc, giám sát các cơ quan Nhà nước tại địa phương theo thẩm quyền: Đôn đốc chính quyền các cấp, các sở, ngành của tỉnh theo thẩm quyền xử lý, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những kiến nghị, đề xuất của cử tri trong tỉnh. Tổ chức giám sát chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những kiến nghị, đề xuất của cử tri và trong việc triển khai, thực hiện các văn bản của quốc hội. Tổ chức giám sát việc thực hiện, tính khả thi và hiệu quả các nghị quyết của HĐND các cấp.

Nếu được toàn thể cử tri tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi luôn phấn đấu học tập, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu quốc hội, người đại biểu nhân dân.

* Ông Lưu Đức Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo: Trọng dân, tin dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Hiện nay, với trọng trách là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, từ kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, những khó khăn, thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, nếu là đại biểu Quốc hội tôi sẽ có điều kiện tham gia, đóng góp cùng Quốc hội trong các hoạt động lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần cùng quốc hội thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các quy định pháp luật, các cơ chế chính sách, các giải pháp cụ thể phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi thường xuyên tiếp xúc, dành nhiều thời gian đi thực tế nắm bắt tình hình thực tiễn nơi tôi ứng cử để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến diễn đàn Quốc hội, phản ánh trung thực với Quốc hội và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương, trên cơ sở đó Quốc hội tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Nghiên cứu đề xuất với Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng, những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm hiện nay trong đó tập trung đề xuất một số vấn đề cụ thể như: Tăng cường nguồn đầu tư, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội (các mô hình, loại hình kinh tế mới), an ninh quốc phòng phù hợp với các tỉnh trung du miền núi, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số, khó khăn trong đó có các địa phương nơi tôi ứng cử. Trước mắt cần ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển. Có chương trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trước tình hình hiện nay, từ đó có cơ chế chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển nông nghiệp bảo đảm hiệu quả.

Tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính (kể cả cải cách hành chính xây dựng luật) theo hướng: Đồng bộ, tăng cường phân cấp cho các địa phương, cơ sở, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện... Tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và thực thi công vụ, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để nhân dân cùng giám sát thực hiện.

Xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (nhất là chính sách cho trẻ em từ 6 - 36 tháng tuổi), đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, giảm nghèo phù hợp với từng vùng, miền; có chính sách ưu tiên con em vùng đồng bào dân tộc, miền núi. Ban hành các quy định, cơ chế, chính sách về y tế (xây dựng chế tài chính để hỗ trợ cho người dân, giảm chi phí mà người dân phải chi trả, tập trung nguồn lực cho y tế xã, huyện để tạo sự công bằng trong hưởng thụ các dịch vụ y tế);phòng chống dịch bệnh bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, để không ngừng nâng cao, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm; có các giải pháp quản lý chặt chẽ, chế tài xử lý mạnh và tăng cường công tác giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo sức khỏe, giống nòi cho người dân.

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần, đối tượng khi thực hiện luật, tăng cường công tác giám sát trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất.... phải cương quyết giảm phiền hà và các thủ tục không cần thiết.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng việc xây dựng các chế tài xử phạt mạnh các đối tượng vi phạm về môi trường. Ban hành và thể chế hóa các luật có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực nông thôn. Xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý, xử lý môi trường trong các nhà máy, cụm, điểm, khu công nghiệp (thành thị, nông thôn), tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường.

Tập trung giám sát chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự nhất là các lực lượng thực thi công vụ cơ sở.

Nếu trở thành đại biểu Quốc hội, đó là vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, trước yêu cầu xây dựng địa phương, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới và trước yêu cầu, nguyện vọng mong muốn của cử tri. Tôi luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân, do đó phải trọng dân, tin dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

* Ông Nguyễn Văn Long, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Tiền Châu (thị xã Phúc Yên): Gần gũi, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan Nhà nước để có biện pháp giải quyết kịp thời

Trong suốt quá trình công tác của mình dù ở cương vị nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Hiện nay, với cương vị là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã, từ những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT-XH, an ninh quốc phòng ở địa phương, qua tìm hiểu và nhận thức, tôi thấy nếu mình được bầu là Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ có điều kiện để tham gia, đóng góp cùng Quốc hội trong các hoạt động lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần cùng Quốc hội thể chế hóa các hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các quy định pháp luật, các cơ chế chính sách, các giải pháp cụ thể phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước, điều hành phát triển KT- XH của địa phương và cả nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi luôn không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội- người đại biểu của nhân dân;

thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, với cử tri; thực hiện tốt chương trình tiếp xúc cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, luôn luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan Nhà nước để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mọi quy định của địa phương.

Tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực mình phụ trách, mình hiểu biết để Quốc hội quyết định, thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng, phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi luôn cầu thị và mong muốn cử tri các địa phương nơi chúng tôi được ứng cử và nhân dân trong tỉnh thường xuyên phối hợp, giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

* Bà Đào Thị Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Quang, huyện Tam Đảo: Trọng dân, trách nhiệm với dân, quan tâm đến đời sống nông dân

Bản thân tôi rất vui mừng khi được Uỷ ban MTTQ tỉnh tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đây là vinh dự, song cũng là trách nhiệm to lớn của tôi trước nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ quan tâm tới những vấn đề như: Hình thành vùng chuyên canh sản xuất lớn; chính sách hỗ trợ vốn cho nông dân đầu tư sản xuất; cung cấp kịp thời cho nông dân các thông tin về cung cầu, giá cả thị trường, quan tâm tới đầu ra của nông sản, tránh tình trạng nông dân được mùa nhưng lại mất giá. Với vai trò là cán bộ cơ sở nên bản thân tôi có điều kiện gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân một cách nhanh nhất và cũng thấu hiểu sự vất vả của người dân, nên tôi đặc biệt quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, còn tồn tại một bộ phận cán bộ cửa quyền, quan liêu, gây phiền hà cho dân, là người đại biểu của nhân dân tôi tiếp tục kiến nghị với chính quyền các cấp để công tác cải cách thủ tục hành chính sao cho thật sự liên thông, tinh gọn, giải quyết và trả hồ sơ cho dân nhanh hơn.

Tôi tự hiểu một cách sâu sắc rằng, người đại biểu Quốc hội chính là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của nhân dân với các cơ quan quyền lực của Nhà nước. Trách nhiệm của tôi là lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh một cách đầy đủ, trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm đến các cơ quan Nhà nước, từ đó, có những chính sách, giải pháp, phương hướng đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Để xứng đáng với niềm tin của cử tri, bản thân tôi không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là người đại biểu của nhân dân.

*Bà Ngô Thị Linh, Chủ tịch Hội LHPN xã Duy Phiên (Tam Dương): Tạo điều kiện giúp đỡ phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em có môi trường sống và chất lượng cuộc sống tốt

Tôi rất vinh dự khi được các cơ quan tổ chức và cử tri giới thiệu là ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi luôn nhận thức rằng đây là một trách nhiệm lớn lao, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân và các tầng lớp phụ nữ trên quê hương Vĩnh Phúc. Là một Chủ tịch Hội Phụ nữ, tôi luôn đi sâu sát tới khu dân cư, sắp xếp thời gian tham dự các buổi sinh hoạt chi, tổ, các CLB của Hội Liên hiệp phụ nữ xã để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của hội viên; những khó khăn của phụ nữ để phản ánh tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ của địa phương ngày càng vững mạnh.

Nếu được cử tri tín nhiệm là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ cố gắng làm tốt một số nội dung như: Thực hiện tốt trách nhiệm của một Đại biểu Quốc hội, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, luôn luôn cố gắng lắng nghe ý kiến nguyện vọng của cử tri để phản ánh các kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và tại các kỳ họp của Quốc hội, tích cực tham gia các phiên họp thảo luận ; tham gia giám sát, kiến nghị đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri, vận dụng vào thực tiễn trong cuộc sống; lắng nghe những quan điểm khác nhau để phân tích lựa chọn những thông tin, đánh giá các dư luận xã hội, tham gia thảo luận, biểu quyết có chất lượng và hiệu quả để luật ban hành sớm đi vào cuộc sống.

Là đại biểu nữ đại diện cho nữ giới nên tôi luôn quan tâm đến vấn đề như người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em, việc thực hiện phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội nhằm tạo điều kiện giúp đỡ phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em có môi trường và chất lượng cuộc sống tốt hơn để làm tốt chức năng người vợ, người mẹ hạnh phúc; những ông bố mẫu mực và những đứa con ngoan, học giỏi là chủ nhân tương lai của đất nước sau này; tạo việc làm cho phụ nữ và các chế độ đối với phụ nữ. Hiện nay, những vấn đề bức bách đặt ra cho lao động nữ ở các khu công nghiệp như nhà ở, thu nhập, nhà trẻ. Điều này đã và đang là những vấn đề rất cần xã hội quan tâm cho người lao động nữ, các chế độ chính sách khác đối với người lao động tạo cơ hội cho phụ nữ phát huy tiềm năng, trí tuệ đóng góp nhiều hơn nữa cho gia đình và xã hội.

Với trách nhiệm của mình, tôi luôn ý thức rằng phải làm tốt công tác phối hợp và tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động như “5 không, 3 sạch” để góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của cả nước. Tôi sẽ cố gắng góp sức lực nhỏ bé của mình để thực hiện nhiệm vụ cao nhất của một người đại biểu Quốc hội, đem hết khả năng, trách nhiệm của mình để thực hiện nhiệm vụ mà cử tri tín nhiệm theo tinh thần việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh.

* Bà Phùng Thị Thường, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nhân viên nhân sự Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam: Nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong các doanh nghiệp

Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi về làm việc tại Công ty TNHH Cao Vĩnh. Năm 2012, tôi chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH Shinwon Benzen Việt Nam, đóng tại KCN Bình Xuyên. Năm 2015, tôi được CNLĐ của Công ty bầu vào BCH CĐCS và giữ chức vụ Phó Chủ tịch CĐCS tại doanh nghiệp. Ở vị trí công tác là nhân viên nhân sự thuộc Phòng HCNS của công ty, tôi thường xuyên tiếp xúc với CNLĐ và chủ sử dụng, do vậy, tôi luôn nắm bắt được những nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của CNLĐ để phản ánh với chủ sử dụng lao động; thường xuyên tham gia, đối thoại với chủ sử dụng lao động nhằm xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể với những điều có lợi nhất, đúng quy định của pháp luật cho CNLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay, do chạy theo lợi nhuận nên nhiều doanh nghiệp chỉ chú trọng bằng mọi cách gia tăng lợi nhuận. Nhiều doanh nghiệp trả công cho người lao động còn thấp, chưa tương xứng với sức lao động mà người lao động bỏ ra, lương bình quân của người lao động đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng. Đời sống vật chất của CNLĐ ở các doanh nghiệp ngày càng khó khăn. Các chế độ cho người lao động như vấn đề tiền lương, tiền ăn ca, phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ xăng xe, trượt giá... tuy đã được người sử dụng lao động quan tâm điều chỉnh hàng năm nhưng còn hạn chế, chưa đáp ứng đời sống tối thiểu cho người lao động.

Để đời sống vật chất của CNLĐ được nâng cao, các doanh nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách tiền lương và tiền công lao động, thực hiện tốt nguyên tắc phân phối theo lao động, có chính sách khuyến khích công nhân giỏi nghề, làm cho tiền công thực sự là đòn bẩy kích thích lao động sáng tạo. Chăm lo giải quyết vấn đề nhà ở, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt về điện, nước, nước, phương tiện đi lại, chữa bệnh.

Với mức thu nhập hiện nay rất thấp, giá cả hàng hóa dịch vụ tăng nhanh, tiền lương hàng tháng chỉ dành chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm chiếm gần hết tổng thu nhập, còn số ít lại dành cho chi trả tiền thuê nhà ở, đi lại, may mặc, phương tiện sinh hoạt cá nhân nên đời sống người lao động vô cùng khó khăn. Vì vậy, đa phần người lao động thiếu điều kiện để thoả mãn nhu cầu hưởng thụ về văn hoá tinh thần, như vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, học tập, giao lưu ... Nguyên nhân là do những bất cập của cơ chế, chính sách, công tác quản lý Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thu nhập quá thấp so với cường độ, thời gian mà người lao động phải bỏ ra, chủ doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động không giải quyết kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động chưa kịp thời, không đảm bảo theo quy định của pháp luật. Một bộ phận CNLĐ do những khó khăn về đời sống vật chất lấn át nên thờ ơ với chính trị, tâm lý thực dụng, làm thuê, xem nhẹ đời sống văn hoá, tinh thần.

Trong năm tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; mức độ hội nhập, toàn cầu hoá ngày càng cao. Số lượng doanh nghiệp, doanh nhân, CNLĐ nước ngoài vào làm việc trong các khu, cụm công nghiệp của tỉnh sẽ gia tăng; sự đan xen, giao thoa văn hoá giữa các nước, dân tộc, vùng miền, khu vực ngày càng nhiều; quy mô của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; đội ngũ doanh nhân, CNLĐ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhiều vấn đề xã hội mới, phức tạp có thể xuất hiện, công nhân khu, cụm công nghiệp, nhất là thanh niên công nhân có thể bị kẻ xấu lôi kéo, kích động, chia rẽ... Do vậy, môi trường lao động, văn hoá, đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ khu, cụm công nghiệp tiếp tục là vấn đề cần được quan tâm .

Nếu được trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi xin nguyện đem những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người lao động, những vấn đề bất cập về những chế độ chính sách đối với người lao động nói riêng, tiếng nói của cử tri nói chung trình bày với Đảng, với Quốc hội. Tôi xin nguyện đem những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của mình, góp phần vào việc xây dựng pháp luật lao động như các vấn đề về chính sách tiền lương và tiền công lao động, thực hiện tốt nguyên tắc phân phối theo lao động, có chính sách khuyến khích công nhân giỏi nghề, làm cho tiền công thực sự là đòn bẩy kích thích lao động sáng tạo. Chăm lo giải quyết vấn đề nhà ở, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt về điện, nước, nước, phương tiện đi lại, chữa bệnh cho CNLĐ nói riêng và pháp luật nói chung, nhằm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và hiện đại.

* Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, cán bộ công đoàn chuyên trách LĐLĐ thị xã Phúc Yên, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV: Đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Công đoàn

Bản thân tôi nhận thức được rằng: Quốc hội Việt Nam là một cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thành phần nhân sự của cơ quan này là các đại biểu quốc hội Việt Nam, do cử tri Việt Nam bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước.

Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đồng thời nhận thức được đây là một trách nhiệm lớn lao. Nếu được bầu vào Quốc hội khóa XIV (2016-2021), tôi sẽ xây dựng mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe những ý kiến đóng góp của cử tri và giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền cho phép, mạnh dạn đề đạt ý kiến của mình, góp phần xây dựng những giải pháp chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân lao động, phấn đấu vì mục tiêu chung là xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng vững mạnh. Tiếp thu, phản ánh đến các cơ quan chức năng cùng xem xét và có cách giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề cử tri quan tâm. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động của tổ chứccông đoàn, cụ thể như: vấn đề nhà ở cho phù hợp với thu nhập của công nhân; nhà giữ trẻ cho con công nhân, đặc biệt tại các khu công nghiệp có đông lao động tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc.

Là phụ nữ nên tôi cũng đặc biệt quan tâm và có ý thức bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em, trong việc phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; vận động chị em mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội để nâng cao trình độ hiểu biết của mình.

Và dù ở cương vị nào, bản thân tôi cũng sẽ luôn phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Tuy nhiên, với vai trò của một Đại biểu Quốc hội, bằng tất cả khả năng và trách nhiệm của mình tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để thực hiện nhiệm vụ, sẽ cống hiến được nhiều hơn, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.

Đ.T (Lược ghi)
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: