Thời Sự

UBND tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến các vấn đề về An toàn thực phẩm; quản lý chất thải rắn; bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; phát động phong trào thi đua

Thứ Sáu, 13/05/2016

Sáng 13/5/2016, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện một số nội dung quan trọng về ATTP, vệ sinh môi trường, công tác bầu cử và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường Trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội; Các ban Đảng của Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức đoàn thể của tỉnh; các cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành, thị.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Dương Chung

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện kế hoạch Chỉ thị số 03/CT ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Chỉ thị 08/CT UBND tỉnh ngày 21/4/2016 về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; quán triệt thực hiện nhiệm vụ công tác trước, trong và sau ngày (22/5) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997- 01/01/2017).

Cho ý kiến vào các nội dung trên, các đại biểu thống nhất cao với quan điểm cần tăng cường hơn nữa công tác quan lý về ATTP, vệ sinh môi trường nông thôn; đồng thuận và thể hiện quyết tâm cao với các nội dung thi đua do UBND tỉnh phát động nhằm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Nhiều đại biểu đề xuất một số ý kiến như: Cần xây dựng kế hoạch cụ thể, dành kinh phí và nguồn lực cho hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức của quần chúng nhân dân và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn nữa vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn; cần phát động các cuộc vận động, cụ thể hóa các phong trào thi đua gắn với vệ sinh môi trường trong các hoạt động hội, đoàn thể tại địa phương; nhân rộng những mô hình, tấm gương tiêu biểu thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; siết chặt việc kiểm soát thực phẩm giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Đối với công tác bầu cử, các địa phương cần triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử và ngày bầu cử; chủ động đối phó với những hành vi gây rối, chống phá, có phương án giải quyết nhanh những vấn đề phát sinh ở những nơi có tình hình phúc tập để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cơ quan chuyên môn trong các lĩnh vực công tác ATTP, vệ sinh môi trường thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc đảm bảo ATTP là yêu cầu cấp bách, là mối quan tâm của toàn xã hội, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, MTTQ và các đoàn thể phải quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân vê tầm quan trọng của ATVSTP; đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển KT-XH của các ngành, địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ATTP. Nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, đơn vị trong công tác quản lý ATTP. Các đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong đảm bảo ATTP. Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm sớm kiện toàn thành viên, tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành chỉ thị của Tỉnh ủy về lĩnh vực này ;đồng thời đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra liên ngành, xử lý nghiêm những cán bộ công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trong phân công nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Y tế cần kiểm soát việc nhập, sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện ATTP tại các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến thực phẩm; Sở NN&PTNT cần quản lý ATTP trong sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản; tập trung xử lý dứt điểm việc sử dụng các chất cấm: Sabutamol, Vàng ô, Kháng sinh trong sản xuất, chế biến thực phẩm; Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh từng bước kiểm soát, ngăn chặn hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu, không để thực phẩm giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường; Công an tỉnh tăng cường thanh, kiểm tra phát hiện xử lý và hỗ trợ xử lý vi phạm về Luật ATTP; Sở thông tin và truyền thông tham mưu giúp tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật về ATTP, bên cạnh việc nêu gương, điển hình thực hiện tốt ATTP cần tích cực đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ATTP; UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân có nhận thức tốt và việc làm tốt trong tuyên chiến với “giặc bẩn”.

Về vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân quản lý, thu gom, rác thải; các địa phương cần gắn việc thực hiện vệ sinh môi trường với các phong trào thi đua và đánh giá xếp loại khu dân cư, gia đình văn hóa; UBND cấp xã cần thành lập ngay Ban Chỉ đạo vệ sinh môi trường và chất thải rắn nông thôn; các sở, ban, ngành, tổ chức quần chúng cùng nhau thi đua làm sạch môi trường; các cơ quan tuyên truyền cần tập trung phản ảnh những việc làm tốt, đặc biệt phản ánh những tồn tại, hạn chế trong công tác vệ sinh môi trường.

Cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, nơi nào để xảy ra sai phạm thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ủy ban Bầu cử các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng pháp luật. Rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, trong đó lưu ý tới đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân lao động, người đi làm ăn xa, các đối tượng không đủ điều kiện đi bầu cử như người tâm thần, người pham tội... Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng pháp luật. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử như trang trí khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, hệ thống tăng âm, loa đài, điện nước.. và các phương tiện khác phục vụ bầu cử đầy đủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân ở địa phương biết và tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử, có phương án phòng ngừa, chủ động đối phó với các hành vi gây rối mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá cuộc bầu cử; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử tốt cho các tổ bầu cử. Đẩy mạnh phát động phong trao thi đua sôi nổi ở cơ sở, tạo không khi vui tươi phấn khởi để toàn thể nhân dân tham gia.

Đối với việc tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương và doanh nghiệp trong khối thi đua của tỉnh cần có mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng; tập trung đến các nội dung thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế, văn hóa, thực hiện tốt đảm bảo ATTP và môi trường... Kịp thời biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích trong các phong trào thi đua, qua đó, tạo khí thế sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Phương Loan


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: