Thời Sự

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI: Hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ Năm, 12/05/2016

Ngày 12-5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến vào Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Văn Hiên


Tại hội nghị, cho ý kiến vào Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho rằng, đây là chương trình quan trọng nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng tình với mục tiêu của chương trình là đến năm 2030, hoàn thành đô thị trực thuộc tỉnh, điều này phù hợp với khả năng của tỉnh. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, đơn vị tư vấn cần bám sát tiêu chí về đô thị trực thuộc T.Ư để đề xuất mục tiêu, giải pháp cho sát; bên cạnh đó cần tính toán đến bài toán quản lý, bởi một số xã thuộc các huyện Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên sẽ nằm trong lõi đô thị, khi đó phải xây dựng chính quyền đô thị hoặc phải tính đến việc chia lại địa giới hành chính. Một số ý kiến đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật số liệu chính xác; giải pháp cụ thể để thực hiện một số chỉ tiêu về xây dựng hạ tầng, môi trường, dân số, tỷ lệ lao động đô thị, đặc biệt là nguồn vốn vì đây là chương trình cần nguồn vốn rất lớn (hơn 400 nghìn tỷ).

Đánh giá về công tác bầu cử, đồng chí Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được triển khai đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật; tuy nhiên đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện ở các địa phương. Để cuộc bầu cử thành công, đồng chí đề nghị từ nay đến ngày bầu cử, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cử tri đi bầu với tỷ lệ cao nhất; rà soát lại các bước chuẩn bị, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri để ứng cử viên trình bày chương trình hành động; đảm bảo an ninh trật tự, quan tâm đến đời sống nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi ở cơ sở...

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc và cho rằng chương trình phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và Chương trình phát triển đô thị quốc gia, là tiền đề, khuôn khổ để xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị và hoàn thiện các tiêu chí để sớm trở thành thành phố trực thuộc T.Ư. Đồng chí cũng đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị tư vấn đồng thời chỉ rõ những khó khăn, thách thức khi triển khai thực hiện chương trình này, nhất là thực trạng đô thị xuất phát điểm thấp, nhiều tiêu chí chưa đạt, trong đó có những tiêu chí rất khó đạt; nguồn lực đầu tư lớn trong khi việc huy động rất khó khăn...

Để thực hiện hiệu quả chương trình này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng tiêu chí, đề ra các giải pháp khả thi; đề xuất nguồn vốn đầu tư các dự án; chỉ đạo sở, ngành chức năng, đơn vị tư vấn gắn kết hệ thống hạ tầng của chương trình với các quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương trong toàn tỉnh, đồng thời thường xuyên cập nhật quy hoạch vùng, liên vùng để khớp nối hạ tầng, nhất là hạ tầng kỹ thuật. Trong quá trình thực hiện chú ý đến diện tích đất dành cho quốc phòng; chủ động rà soát, xây dựng phương án sử dụng đất từng giai đoạn, nhất là đất nông nghiệp để có kế hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo quy định; đề xuất mô hình Ban chỉ đạo điều phối quản lý phát triển đô thị phù hợp; huy động sực vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư có năng lực đến đầu tư vào lĩnh vực này. Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực sẵn có, nhất là tài chính và tài nguyên để xây dựng đô thị Vĩnh Phúc. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện chương trình, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định ban hành.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng, nội dung của Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến để cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện trước khi ban hành. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục; yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức phụ trách bầu cử, cơ quan chuyên môn liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ để cuộc bầu cử thành công.

N.P


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: