Thời Sự

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2016

Thứ Tư, 20/04/2016

Ngày 20/4/2016, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2016. Tham gia hội nghị bao gồm lãnh đạo, cán bộ của các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội Hữu nghị song phương trong tỉnh.

Tại hội nghị, các học viên được ông Bùi Thế Giang, Vụ trưởng, Vụ Tây Âu và Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng truyền đạt những chính sách đối ngoại được Đại hội Đảng lần thứ XII thông qua bao gồm đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng. Tổng quan về tình hình viện trợ phi chính phủ nước ngoài, kỹ năng vận động viện trợ, kỹ năng tổ chức hoạt động hòa bình đoàn kết hữu nghị; công tác lễ tân ngoại giao.

Thông qua hội nghị góp phần giúp đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm vững chủ trương, đường lối đối ngoại, đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; qua đó đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân tại địa phương.

Diệu LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: