Thời Sự

Hội thảo khoa học tư vấn và phản biện Đề án Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020

Thứ Ba, 19/04/2016

Sáng 19/4/2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn và phản biện Đề án Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020. Đến dự có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Chuyển, Chủ tịch Hội Xây dựng Vĩnh Phúc chủ trì hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Chuyển, Chủ tịch Hội Xây dựng Vĩnh Phúc chủ trì Hội thảo khoa học tư vấn và phản biện Đề án Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh Hoàng Long

Đề án Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020 gồm 4 chương, được xây dựng nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2009 - 2015; sự cần thiết và mục tiêu xây dựng Đề án Phát triển đường giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp phát triển giao thông nông thôn, đặc biệt là các nguồn lực xây dựng, phát triển giao thông nông thôn.

Theo đó, đến hết năm 2015, số km đường giao thông nông thôn trên toàn tỉnh được cứng hóa đạt 2.788/3.147 km (không tính 493 km đường huyện), chiếm tỷ lệ 88,6%; còn lại 359 km đường chưa cứng hóa với tổng kinh phí thực hiện xây dựng giai đoạn 2009 – 2015 trên 1.100 tỷ đồng. Việc xây dựng, phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành tiêu chí giao thông của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM; mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt 100%, tổng kinh phí dự kiến cho chương trình khoảng 1.740 tỷ đồng.

Nhất trí cao với sự cần thiết phải xây dựng Đề án, tại buổi hội thảo, các thành viên trong hội đồng tư vấn phản biện, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đã thảo luận và đưa ra một số ý kiến phản biện đối với Đề án Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020 như: Kết cấu, bố cục Đề án cần thay đổi để logic hơn; Đề án phải bám sát mục tiêu xây dựng NTM; tăng cường huy động sức dân trong xây dựng giao thông nông thôn, hạn chế lệ thuộc vào cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để giảm thiểu nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tại hội thảo, đại diện Sở Giao thông Vận tải đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; bổ sung các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020.

Ngọc Lan

 
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: