Thời Sự

Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Thứ Sáu, 15/04/2016

Sáng ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị Tập huấn Báo chí tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại buổi tập huấn, các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra được truyền đạt một số nội dung cơ bản về: Công tác hiệp thương và vận động bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; Những điểm mới trong Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và công tác chuẩn bị bầu cử; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, công tác báo chí góp phần rất quan trọng vào thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, qua công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, vì nhân dân.

Để góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, đồng chí Trương Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của Quốc hội, của HĐND các cấp; giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, những điểu chỉnh, bổ sung cụ thể về bộ máy thực hiện công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương; trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử; quy định đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người ứng cử; việc tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tuyên truyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử; sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo...

Tin, ảnh Nguyễn Toàn



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: