Thời Sự

Công tác chuẩn bị bầu cử ở xã miền núi Đạo Trù

Thứ Năm, 31/03/2016

Hòa chung khí thế sôi nổi hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, xã Đạo Trù (huyện Tam Đảo) tích cực triển khai tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra thắng lợi, bảo đảm dân chủ và đúng pháp luật.

Quán triệt các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện Tam Đảo về việc chuẩn bị công tác bầu cử, Ban chỉ đạo (BCĐ), Ủy ban Bầu cử (UBBC), Ủy ban MTTQ xã khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử tại địa phương theo đúng trình tự, đảm bảo dân chủ và đúng luật. Để quy trình tổ chức công tác bầu cử được thực hiện đúng luật, UBBC xã thành lập tổ giúp việc BCĐ, các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử, đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử ở địa phương.

Căn cứ Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng phân bổ đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBBC xã Đạo Trù xây dựng và ấn định 13 đơn vị bầu cử ứng với 13 khu vực bỏ phiếu tại 13 thôn dân cư, số đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 chính thức được bầu 35 đại biểu. UBBC, Ủy ban MTTQ xã tiến hành thực hiện quy trình hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai để lựa chọn, giới thiệu những người ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, lập danh sách 73 người được giới thiệu ứng cử theo đúng cơ cấu, thành phần. Cụ thể: Khối công tác Đảng có 8 đại biểu, công tác chính quyền có 15 đại biểu, Ủy ban MTTQ, đoàn thể có 23 đại biểu và các thành phần khác 27 đại biểu. Đại biểu nữ chiếm 35,6%, đại biểu dưới 35 tuổi chiếm 58,9%, đại biểu là người ngoài Đảng chiếm 37%, đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 giới thiệu tái cử chiếm 40% và đại biểu là người dân tộc chiếm 84,9%. UBBC và Ủy ban MTTQ xã thực hiện việc tổ chức cho các thôn dân cư họp dân để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với những ứng cử viên tham gia ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo ông Lưu Xuân Năm, Chủ tịch UBBC xã Đạo Trù: Với đặc thù xã miền núi, địa bàn rộng, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Sán Dìu, nhận thức của bà con về pháp luật, đặc biệt là về Luật Bầu cử còn nhiều hạn chế, do đó, ngay từ những ngày đầu triển khai công tác bầu cử, BCĐ, UBBC xã xác định: Cần tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử để mọi người dân nắm rõ và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng luật định. Toàn xã hiện có 13 thôn, trong đó, nhiều thôn cách trung tâm xã tới vài cây số, do đó công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND gặp không ít khó khăn do thời gian chủ yếu của bà con dành cho việc lao động sản xuất nên việc triệu tập hội nghị để tuyên truyền về Luật Bầu cử là không dễ. Để khắc phục khó khăn trên, BCĐ, UBBC xã phân công các thành viên BCĐ, UBBC xã tăng cường xuống các thôn chỉ đạo, phối hợp với cán bộ thôn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về quyền và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử. Cán bộ xã và các thôn chủ động gặp những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, cùng họ đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân đến tham dự hội nghị hướng dẫn về công tác bầu cử. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các thôn trên địa bàn xã Đạo Trù đã tổ chức hội nghị học tập, tìm hiểu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho người dân. Ngoài việc tuyên truyền tại các buổi họp dân, UBBC xã còn đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bầu cử thông qua hệ thống loa truyền thanh lưu động (2 lần/ngày) ở tất cả các thôn, tổ chức cấp phát tài liệu, tờ rơi Hỏi - Đáp tuyên truyền về Luật Bầu cử; tuyên truyền trực quan bằng hệ thống panô, khẩu hiệu, áp phích được căng, treo tại các trục đường lớn, khu trung tâm và nhà văn hóa các thôn. Một số nội dung tuyên truyền liên quan đến cuộc bầu cử cũng đã được cán bộ xã và cán bộ các thôn tuyên truyền bằng tiếng dân tộc Sán Dìu để đồng bào dễ hiểu, qua đó, góp phần tác động tích cực đến nhận thức của đồng bào về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Ngô Tuấn Anh


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: