Thời Sự

Ngũ Kiên chú trọng công tác nhân sự cho bầu cử đại biểu HĐND

Thứ Năm, 24/03/2016

Xác định công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 là khâu trọng tâm của cuộc bầu cử, Đảng ủy xã Ngũ Kiên (huyện Vĩnh Tường) tập trung lãnh đạo nhằm đảm bảo công tác nhân sự phải phát huy dân chủ và sự lãnh đạo thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; có tỷ lệ hợp lý các đại biểu đại diện cho các ngành, đoàn thể, khối Đảng, khối chính quyền. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Cử tri xã Ngũ Kiên tìm hiểu quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp. Ảnh Dương Hà

Trong cuộc bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ngũ Kiên được bầu 27 đại biểu trên tổng số 54 đại biểu được giới thiệu. Để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xã Ngũ Kiên tích cực chuẩn bị các nội dung, triển khai nghiêm túc các hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2 theo đúng thời gian và quy định của pháp luật.

Căn cứ vào kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND xã Ngũ Kiên điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Theo đó, cơ cấu đại biểu được giới thiệu ở xã Ngũ Kiên có tỷ lệ: Nữ 40,7%, dưới 35 tuổi 20,4%, đại biểu ngoài Đảng 29,6%. Các đại biểu được giới thiệu đại diện đầy đủ cho các ngành, thành phần như: Khối chuyên trách Đảng (6 người), khối chuyên trách chính quyền (11 người), các thôn dân cư (28 người), Ủy ban MTTQ, hội nông dân, hội cựu chiến binh...

Hoạt động của các đại biểu HĐND cấp xã có vai trò quan trọng, đó là những người gần dân, trực tiếp lắng nghe và kiến nghị giải quyết những vấn đề của cử tri nên nhân dân đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị nhân sự của cuộc bầu cử HĐND các cấp. Để cử tri thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ trong công tác bầu cử, xã Ngũ Kiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và lồng ghép trong các hội nghị của các đoàn thể, tổ chức. Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND; quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử... Hiện nay, xã Ngũ Kiên tích cực tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, đến ngày 22/3/2016 đã có 4/6 thôn dân cư tổ chức xong hội nghị cử tri. Trên cơ sở đó, cử tri sẽ lựa chọn những người xứng đáng nhất, đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói của mình trong bộ máy HĐND cấp xã, góp phần hoàn thiện bộ máy Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Mai Thơ

 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: