Thời Sự

Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Thứ Năm, 15/10/2015

Đảng viên Lê Văn Đô, Bí thư Đoàn xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc cho biết: Qua theo dõi trực tiếp trên hệ thống truyền thanh về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tôi rất phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015. Những năm qua, với việc bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tranh thủ các nguồn lực đầu tư và kêu gọi đầu tư, Vĩnh Phúc đã có sự bứt phá về phát triển kinh tế. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, đến nay, Vĩnh Phúc vươn lên trở thành tỉnh có số thu ngân sách cao của cả nước.

Đặc biệt, sau 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), bức tranh nông thôn Vĩnh Phúc có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân liên tục được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 17,28 triệu đồng (năm 2011) tăng lên 27,5 triệu đồng/người (năm 2014). Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng: Đường giao thông liên xã, liên thôn, xóm; giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa. Cuối năm 2014, toàn tỉnh cứng hóa 100% đường liên xã; 86,8% đường trục xã; 81,1% đường trục thôn và 34,9% đường giao thông nội đồng; 35,7% xã đạt chuẩn.

Riêng huyện Yên Lạc, đến thời điểm này, huyện có 13/16 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 81,25%. Theo quy định trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, huyện Yên Lạc đủ điều kiện được xem xét, công nhận là huyện đạt chuẩn NTM.

Tôi hy vọng Đại hội lần này sẽ sáng suốt lựa chọn cán bộ có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết; đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Tôi cũng mong muốn Đại hội sẽ dành nhiều thời gian thảo luận, đề ra những giải pháp mới để tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như: Điện, đường, trường, trạm nhằm phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với những xã về đích NTM, nhất là các tiêu chí "động"...góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh NTM vào năm 2017.

Mai Liên (T/h)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: