Thời Sự

Kỳ vọng và tin tưởng Vĩnh Phúc trở thành thành phố văn minh, nâng cao đời sống nhân dân

Thứ Năm, 15/10/2015

Đảng viên lão thành Phạm Cao Thế, thôn Chùa, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương cho biết: Qua xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, và trước đó được tìm hiểu tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tôi thật sự phấn khởi bởi trong nhiệm kỳ qua,Vĩnh Phúc có nhiều đổi mới, phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được bê tông hóa, giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi hơn. Từ khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay, thôn Chùa đã có nhà văn hóa để người dân tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng. Chính từ những buổi sinh hoạt cộng đồng, tình đoàn kết gắn bó trong thôn, xóm ngày càng được phát huy, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Tôi kỳ vọng và tin tưởng Ban chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực sự đoàn kết, trí tuệ và đổi mới để lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh ổn định về tinh thần, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành thành phố Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại. Những giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội được đưa ra thảo luận tại Đại hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề nông thôn, nông dân, nhất là lĩnh vực giải quyết việc làm, sử dụng lao động nông thôn có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.

Hoàng Nga (T/h)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: