Thời Sự

Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức, cơ sở Đảng và đảng viên

Thứ Năm, 15/10/2015

Đảng viên Phạm Gia Hiên, thôn Châu Sơn, xã Hương Sơn (Bình Xuyên): Qua tìm hiểu, nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tôi nhận thấy, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ đoàn kết nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Với truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Vĩnh Phúc, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và kỳ vọng Đại hội sẽ có nhiều quyết sách trong phát triển kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch; giải quyết tốt vấn đề môi trường và giao thông nông thôn; tăng cường chăm lo giải quyết chế độ cho những người có công và gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, cần đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giải quyết triệt để vấn đề tham nhũng cũng như suy thoái đạo đức trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nguyễn Khánh (T/h)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: