Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 52 của Chính phủ

Thứ Năm, 15/10/2015

Ngày 15-10-2015, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28-5-2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Các đồng chí: Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Sở Tư pháp; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Nghị định số 52 của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Nhà nước khác ở Trung ương và UBND cấp tỉnh trong việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Để đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả nội dung của Nghị định, Bộ Tư pháp đã ban hành kế hoạch triển khai với những nội dung và sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, các cơ quan Trung ương và địa phương tập trung vào nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác cập nhật văn bản; đẩy mạnh việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật văn bản và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Đồng thời, thu thập, cập nhật và rà soát kết quả cập nhật các văn bản đã được ban hành trước ngày Nghị định số 52 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Trong năm 2016, các cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố hoàn thiện việc trích xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tới các trang hoặc mục văn bản quy phạm pháp luật trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị mình. Việc nâng cấp, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tuyên truyền, phổ biến về Nghị định phải được thực hiện thường xuyên.

Tại Vĩnh Phúc, dự kiến số lượng dữ liệu thu thập gồm 480 văn bản, trong đó, văn bản do HĐND tỉnh ban hành gồm 98 văn bản, nghị quyết; 372 văn bản do UBND tỉnh ban hành. Địa điểm thu thập dữ liệu thực hiện tại Sở Tư pháp và các cơ quan có lưu trữ văn bản: Văn phòng UBND tỉnh, Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về các giải pháp nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 52 của Chính phủ; trách nhiệm của các cơ quan Trung ương và địa phương trong việc cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản; quy trình cập nhật và trích xuất, kết nối, tích hợp đến cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, nhằm đảm bảo cho việc khai thác thông tin văn bản pháp luật được nhanh chóng, chính xác, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức.

Tin, ảnh Mai Thơ

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: