Thời Sự

Cần đổi mới quan điểm chỉ đạo, đánh giá giáo dục và quan tâm đến đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất cho các bậc học

Thứ Tư, 14/10/2015
Đại biểu Đỗ Đức Quang, Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lập Thạch cho biết: Vinh dự cho tôi được thay mặt cho cho các đảng viên của huyện Lập Thạch về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Với quyết tâm chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi tin tưởng Đại hội diễn ra theo đúng chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Chúng tôi hy vọng các chương trình Nghị quyết của Đại hội sẽ triển khai một cách đồng bộ, nhất là lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trong 5 năm qua, vượt qua khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, sự nghiệp giáo dục của tỉnh đã có sự phát triển vững chắc và toàn diện, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Với quan điểm chỉ đạo của Đảng “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” những năm gần đây, tỉnh ta đã có những chính sách quan tâm đặc biệt dành cho giáo dục như: Công lập hóa các trường THPT bán công; chuyển đổi chế độ đối với giáo viên mầm non; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện thiết yếu cho các nhà trường; mở rộng diện tích đất trường học; miễn giảm học phí ở giáo dục mầm non; trợ cấp cho học sinh học nghề … đã tạo thế và lực cho giáo dục & đào tạo phát triển. Đến nay, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề cơ bản đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo song ở giáo dục mầm non cơ sở vật chất và giáo viên còn thiếu nhiều; trang thiết bị đồ dùng dạy học còn thiếu thốn ở tất cả các ngành học, bậc học. Do đó cần sự quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa trong những năm tới để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Đảng.

Tôi và các đồng nghiệp tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 sẽ thảo luận, thống nhất được các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, từ đó phát triển mạnh kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, đối với Ngành Giáo dục & Đào tạo, chúng tôi hy vọng được đón nhận những chủ trương, đường lối và giải pháp cụ thể, thiết thực trên tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo mà Nghị quyết 29/NQ-TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Đảng đã đề ra. Trong đó, quan tâm đổi mới quan điểm chỉ đạo, đánh giá giáo dục; đổi mới về cơ chế phân cấp quản lý cán bộ và tài chính trong giáo dục; quan tâm việc tuyển đủ giáo viên và xây dựng đủ phòng học cho giáo dục mầm non; việc cấp trang thiết bị đồ dùng dạy học cho tất cả các ngành học, bậc học. Đồng thời, quan tâm đầu tư cho việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; có cơ chế, chính sách chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phân luồng học sinh sau bậc trung học và đào tạo ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tiễn ; huy động được sự chung tay góp sức của toàn xã hội dành cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà để phát triển toàn diện và bền vững.

Văn Cường (thực hiện)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: