Thời Sự

Vĩnh Phúc hướng tới trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô – xe máy, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ, dụ lịch và thương mại của cả nước

Thứ Sáu, 28/08/2015

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI, theo đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư, văn kiện được chuẩn bị công phu, bố cục rõ ràng, khoa học, nội dung đầy đủ, đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội… mà tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Song, điều mà tôi quan tâm nhiều nhất là công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực FDI. Văn kiện đã khẳng định, nhiệm kỳ qua, công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút FDI đóng góp quan trọng trong phát triển KT - XH của tỉnh. Tính đến hết tháng 6/2015, Vĩnh Phúc thu hút được 785 dự án, gồm 193 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD và 592 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 43 nghìn tỷ đồng. Thu hút đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực FDI đã bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Trong giai đoạn (2006 - 2010), thu hút các dự án FDI chiếm 18,41%; (2011 - 2015) chiếm 18,19%. Các dự án FDI đóng góp vào GDP tăng dần theo từng giai đoạn; (2001 - 2005) chiếm 30,84%/năm; (2006 - 2010) chiếm 41,14%/năm; (2011 - 2015) chiếm 47,51%, cao hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước; chiếm trên 80 % giá trị sản xuất công nghiệp và từ 80 - 85% thu NSNN; 85 - 90% giá trị xuất khẩu; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động (năm 2000: Cơ cấu lao động trong ngành nông nghiệp chiếm 85,7%; công nghiệp - xây dựng 6,5%; dịch vụ 7,8%; đến năm 2014, cơ cấu lao động trong ngành nông nghiệp chiếm 37,2%; công nghiệp - xây dựng 27,8%; dịch vụ 35%).

Tuy nhiên, trong báo cáo văn kiện đã phân tích, chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Để thu hút đầu tư phát triển bền vững, Vĩnh Phúc cần tiếp tục làm tốt công tác xúc tiến và thu hút đầu tư theo hướng phát triển bền vững, với định hướng trở thành trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ, dụ lịch và thương mại của cả nước. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển, trong đó xác định thu hút FDI có vai trò quan trọng giúp nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hiện đại hóa nền kinh tế, tăng thu ngân sách và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Đồng thời, điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh theo hướng chọn lọc hơn. Tỉnh sẽ nghiên cứu để ban hành định hướng mang tính chiến lược với các chương trình và đề án cụ thể, thiết thực, nhằm khai thác lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đáp ứng yêu cầu tăng tốc đối với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Đồng bằng Sông Hồng. Cụ thể, đối với ngành, lĩnh vực: Tập trung thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm tham gia chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, lấy công nghiệp phụ trợ là khâu đột phá để phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của Vĩnh Phúc trong quá trình CNH, HĐH. Ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghiệp cơ khí chế tạo thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, có suất đầu tư lớn, sử dụng đất đai, lao động có hiệu quả, có nhiều sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là ô tô, xe máy. Khuyến khích và ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài vào những loại hình dịch vụ chất lượng cao du lịch sinh thái, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế, siêu thị, trung tâm thương mại... với quy mô lớn, hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về vị trí địa kinh tế và môi trường thiên nhiên. Ưu tiên phát triển các KCN và bố trí các dự án công nghiệp vào các KCN, hạn chế tối đa phát triển các dự án công nghiệp ngoài các KCN. Tiếp tục coi trọng và tập trung thu hút các trường và đối tác đầu tư có mối quan hệ lâu dài với Vĩnh Phúc như Nhật Bản, Hàn Quốc. Đồng thời, mở rộng thu hút FDI từ các nước có nền công nghiệp phát triển khác và các Tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu thế giới.

Văn Cường (lược ghi)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: