Thời Sự

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân gắn với xã hội hóa lĩnh vực y tế

Thứ Sáu, 07/08/2015

Trong nhiệm kỳ qua, ngành Y tế huyện Lập Thạch luôn nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Mạng lưới cung ứng dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân từ tuyến huyện đến cơ sở không ngừng được hoàn thiện và nâng cao về uy tín, chất lượng, trong đó công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở đạt kết quả tích cực. Năm 2014, thực hiện quyết định của tỉnh, đã thực hiện việc sát nhập Trung tâm y tế, Trung tâm ATVSTP và Bệnh viện Đa khoa huyện thành Trung tâm y tế huyện, đảm bảo đúng kế hoạch và đi vào hoạt động ổn định. Cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư phục vụ công tác khám chữa bệnh, dần hoàn thiện các điều kiện theo quy định của bệnh viện hạng 2, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 99%.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được duy trì thực hiện đúng quy định, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ y tế tiếp tục được nâng lên về số lượng và chất lượng, 100% trạm y tế có bác sỹ, trung bình có 4,5 bác sỹ/1 vạn dân (năm 2010 đạt 2,4 Bác sỹ/vạn dân). 19/20 xã đạt chuẩn quốc gia (riêng xã Liễn Sơn chưa xây dựng xong nhà trạm). Các cơ sở y dược tư nhân trên địa bàn hoạt động hiệu quả, đúng quy định. Công tác VSATTP được coi trọng, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến xã chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho ngành rất lớn, nhưng công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế còn hạn chế. Xã Liễn sơn sau khi chia tách đến nay vẫn chưa xây dựng xong nhà trạm. Trung tâm Y tế huyện còn thiếu bác sỹ, đặc biệt là bác sỹ chuyên khoa; trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

Thực tế hiện nay hệ thống khám, chữa bệnh của huyện vẫn còn đối mặt với những khó khăn, thách thức, với những mặt tồn tại, yếu kém cần phải vượt qua để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân về dịch vụ y tế, để làm tăng sức hấp dẫn đối với người dân khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, trong đó chất lượng bệnh viện và chăm sóc y tế luôn là vấn đề được cả xã hội đặc biệt quan tâm.

Trình độ nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế: Trình độ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân chưa cao, nhất là ở tuyến cơ sở; thiếu bác sỹ có trình độ chuyên môn tốt, chuyên môn sâu; chưa triển khai đầy đủ được các chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện; trình độ quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ quản lý bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh còn nhiều bất cập, hạn chế,… Quản lý điều hành ở một số cơ sở khám, chữa bệnh thiếu tính khoa học, chưa chủ động để đảm bảo cho sự phát triển; mặt bằng chung về trình độ chuyên môn kỹ thuật còn nhiều hạn chế; các kỹ thuật y tế triển khai theo phân tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh với số lượng chưa đạt và chất lượng chưa cao. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh còn hạn chế. Cơ sở vật chất đầu tư chưa mang tính đồng bộ, thiếu tính quy hoạch phù hợp với phát triển quy mô giường bệnh, một số tòa nhà xuống cấp, chưa phù hợp với công năng sử dụng ngày càng cao của Trung tâm…Thủ tục hành chính về khám, chữa bệnh một vài lúc còn chưa linh hoạt; tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của một bộ phận cán bộ y tế chưa tốt,… Đời sống của cán bộ y tế còn gặp nhiều khó khăn.

Qua kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng Trung tâm năm 2014 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện được Bộ Y tế ban hành (tiêu chuẩn đòi hỏi cao, gồm có 5 mức độ - mức cao nhất là 5 điểm) là 2,83, đạt mức độ trung bình.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện giao thông thuận lợi, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, thay đổi trong mô hình bệnh tật,… đòi hỏi công tác khám, chữa bệnh phải có những đổi mới, về cả hình thức và nội dung, về cả số lượng và chất lượng. Nâng cao chất lượng từ con người, đồng thời có quy trình hợp lý để từng bước nâng cao chất lượng cơ sở khám chữa bệnh nhằm thu hút người bệnh không phải thực hiện được ngay, nhưng càng không được chậm trễ trong thời đại hiện nay.

Để nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân gắn với xã hội hóa lĩnh vực y tế cụ thể cần thực hiện tốt một số giải pháp như : cần tăng cường phát triển xã hội hóa y tế để phát triển hệ thống y tế. Thực hiện huy động vốn xã hội hóa để xây dựng các cơ sở y tế công lập là một giải pháp cần xem xét thực hiện.Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực ngành y tế, bảo đảm 100% trạm y tế có bác sỹ. Tập trung đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cả cho hệ thống y tế. Tiếp tục thực hiện chủ trương mở rộng và đa dạng các hình thức liên kết đào tạo cán bộ y tế. Thực hiện hiệu quả các chính sách thu hút cán bộ y tế, nhất là thu hút các cán bộ có chuyên môn giỏi, coi đây là giải pháp vừa tình thế vừa lâu dài để xây dựng đội ngũ cán bộ ngành y tế huyện nhà.

Thực hiện một cách hiệu quả và thiết thực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, nhân viên ngành y tế, gắn liền với việc giáo dục y đức nhằm nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc y tế và bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu đạt bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện. Bảo hiểm y tế có vai trò quan trọng và là giải pháp chủ yếu để bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Huyện cần sớm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm cho đối tượng cận nghèo và học sinh. Tăng cường tuyên truyền và đồng thời có biện pháp mạnh hơn bắt buộc chủ sử dụng lao động ở các doanh nghiệp thực hiện bảo hiểm y tế cho người lao động.Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, thiết bị và bố trí bác sỹ tại các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực; đồng thời, phát triển mô hình bác sỹ gia đình tại các cụm dân cư để hình thành mạng lưới khám, chữa bệnh ban đầu thuận lợi và bảo đảm chất lượng cho người tham gia bảo hiểm y tế nhằm khuyến khích phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện.

Kiên trì quan điểm y học dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh công tác truyền thông kiến thức phòng và chữa bệnh để cộng đồng biết cách tự phòng bệnh, đề phòng ngộ độc thực phẩm và tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Kiện toàn bộ máy tổ chức và trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở và y tế dự phòng để thực hiện hiệu quả các chương trình y tế cộng đồng và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục duy trì và mở rộng phạm vi tiêm phòng đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Triển khai có hiệu quả hoạt động phòng chống các bệnh nghề nghiệp, bệnh phát sinh trong quá trình phát triển công nghiệp. Thực hiện mạnh hơn các biện pháp chế tài đối với các chủ doanh nghiệp vi phạm quy định về bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường lao động và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân.Triển khai tích cực và hiệu quả các đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính, sàng lọc trước sinh và duy trì tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, v.v… nhằm nâng cao chất lượng dân số của huyện.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới và thực hiện hiệu quả Đề án 1816 nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tránh tụt hậu so với vùng và khu vực. Tăng cường huy động vốn từ Nhà nước, vốn vay đầu tư phát triển, thực hiện liên doanh, liên kết để đầu tư trang thiết bị y tế công nghệ cao. Tích cực triển khai áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị. Quản lý chặt chẽ thị trường thuốc về chất lượng, giá cả, bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân trong huyện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO trong hoạt động chuyên môn và quản lý nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo thuận lợi, nhanh chóng cho nhân dân hạn chế phiền hà và chờ đợi.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn. Kiện toàn hệ thống thanh tra y tế, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác thanh tra trên tất cả các lĩnh vực: công vụ, chuyên môn, tài chính, hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, v.v…

Đảng ta đã xác định con người là trung tâm và là mục tiêu của phát triển, công tác y tế với chức năng bảo vệ và chăm sóc phần vốn quý nhất của con người đó là sức khỏe. “Xây dựng ngành y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển” đảm bảo tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hàng năm thực hiện sơ kết, tổng kết theo quý, năm để lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ xét khen thưởng hàng năm nhằm động viên khích lệ cán bộ công tác tốt.

Thúy Hường (lược ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc