Thời Sự

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

Thứ Sáu, 07/08/2015

(10h 55phút) Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XX đã hoàn thành tốt các nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

 

Thành công của Đại hội là kết quả của sự phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ, quân và dân huyện Lập Thạch trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành từ Đại hội Đảng cấp cơ sở; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Tỉnh uỷ; sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; sự động viên khích lệ và ủng hộ của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước; sự cộng tác có hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương; đặc biệt là sự đóng góp bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của trên 7600 đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là 267 đồng chí đại biểu dự Đại hội.

Thay mặt các đồng chí trong BCH, BTV Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Việt Phương, Bí thư Huyện uỷ trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; cám ơn đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu và giao cho BCH Đảng bộ huyện khoá XX tổ chức thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ đã về dự, theo dõi, chỉ đạo và giúp đỡ Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước là con em quê hương Lập Thạch; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Phúc; các đồng chí đảng viên lão thành; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện Lập Thạch qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Huyện uỷ viên khoá 19 đã về dự, động viên, cổ vũ và đóng góp ý kiến với Đại hội.

Đại hội cám ơn các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đã về dự, đưa tin, tuyên truyền cho Đại hội; cảm ơn các tập thể, các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu niên nhi đồng trong huyện đã gửi đến Đại hội những lời chúc mừng và niềm tin sâu sắc vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện và con em Lập Thạch ở ngoài huyện đã hướng về Đại hội, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực để chào mừng Đại hội và dành cho Đại hội những tình cảm tốt đẹp nhất.

Để làm tròn trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện, đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các tổ chức Đảng, các đồng chí cấp uỷ viên và các đồng chí đại biểu trên từng cương vị công tác của mình, hãy bám sát phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu đã được Đại hội thông qua, tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc ở địa phương, đơn vị của mình, để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tổ chức lãnh đạo và chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ cho Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng quê hương Lập Thạch ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(9h 50phút) Đồng chí Lưu Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội với những chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực cụ thể như: Nhịp độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,4%; cơ cấu kinh tế đến năm 2020: tỷ trọng nông lâm nghiệp thủy sản chiếm gần 30%, công nghiệp xây dựng 38,67%; dịch vụ 31,7%. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm từ 47 đến 49.000 tấn; bình quân giá trị sản xuất đạt từ 85 triệu đồng/ha trở lên; giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt từ 75 triệu đồng trở lên; tổng thu ngân sách hàng năm tăng 16%. Đến hết năm 2016 đạt huyện nông thôn mới; hết năm 2017 có 100% số xã đạt chuẩn NTM; 100% các trường ở các bậc học đạt chuẩn quốc gia; mỗi năm giải quyết việc làm cho từ 2.600 đến 3000 lao động, trong đó, xuất khẩu lao động từ 150 – 200 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 – 2%/năm. Trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm kết nạp mới 230 đảng viên.

 

(9h 35phút) Đồng chí Trần Việt Hùng, thay mặt Đoàn thư ký Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực.

 

(9h 25 phút) Đồng chí Bùi Văn Mùi, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 32 đại biểu chính thức . 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung này.

(8h 38phút) Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế  huyện tham luận nội dung: “Kết quả, hạn chế và giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân gắn với xã hội hóa lĩnh vực y tế”.

 

(8h 35 phút) Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tich UBND huyện tiếp tục điều hành chương trình thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia hoàn thiện Dự thảo báo cáo của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 .

 

(8h 20phút) Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

 

(7h 45phút) Đồng chí Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành chương trình bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 32 đồng chí.

Đúng 7h 35 phút sáng 7/8/2015, Đại hội Đại biểu huyện Lập Thạch lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục chương trình làm việc với những nội dung quan trọng.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã báo cáo với Đại hội kết quả phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Tại phiên họp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Việt Phương được bầu tái đắc cử chức Bí thư Huyện uỷ khoá XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; các  Phó Bí thư Huyện ủy khóa XIX gồm các đồng chí: Nguyễn Thế Hùng, Hà Đình Nhã, Lưu Văn Dũng đều được bầu tái đắc cử giữ chức Phó Bí thư Huyện uỷ, khoá XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu UBKT Huyện ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Thúy Hường - Khổng Quý - Dương Chung 


 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: