Thời Sự

Giải pháp để phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thứ Năm, 06/08/2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XIX, ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện trong những năm qua đã có những bước tiến mới và từng bước đạt được những mục tiêu quan trọng trên nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đồng thời đưa nông nghiệp huyện nhà phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Trong 5 năm qua, ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch rõ nét và đạt được những kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 44,7 nghìn tấn (mục tiêu Đại hội đề ra đến năm 2015 đạt từ 42 đến 45 nghìn tấn). Giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng 36% so với đầu nhiệm kỳ. Một số cây trồng chính trên địa bàn huyện như: Lúa, ngô, lạc, đậu tương...., đã được ổn định về diện tích và không ngừng tăng lên về năng suất, do được đầu tư thâm canh và ứng dụng những khoa học kỹ thuật mới trong sản suất. Đến nay, đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với một số cây trồng chủ lực như: Bí xanh, khoai tây, dưa chuột... với năng suất và chất lượng hàng hóa đã đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng được đặc biệt quan tâm chỉ đạo và thực hiện với mục tiêu tăng hệ số sử dụng đất và tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Với diện tích đất trồng lúa gần 4.000 ha/vụ, đầu nhiệm kỳ giống lúa mới đưa vào sản xuất đạt 23%, đến nay, đạt 43% diện tích, tập trung vào các giống lúa có năng suất, chất lượng cao như: Thiên ưu 8, BC15, TBR45, TH3-3.... Nhiều diện tích đất vườn tạp kém hiệu quả, được chuyển sang trồng một số cây hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao, nhiều mô hình sản xuất điển hình được nhân rộng như mô hình Dự án trồng cây Thanh Long ruột đỏ. Sau 3 năm triển khai, đến nay, diện tích trồng Thanh long ruột đỏ của người dân tham gia dự án và diện tích người dân trồng trước khi có dự án là 120 ha đã cho quả ổn định, hàng năm, trừ chi phí,  cho thu nhập 400 triệu đồng/năm/1ha, cây thanh long đã trở thành cây làm giàu cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Lập Thạch. Đặc biệt, tháng 12/2014, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp nhãn hiệu “Thanh long ruột đỏ Lập Thạch”.

Trong chăn nuôi ‘‘Xác định kinh tế nông nghiệp là trọng tâm, trong đó chăn nuôi là mũi nhọn’’, trên địa bàn huyện đã hình thành một số mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao như: Chăn nuôi bò sữa ở Thái Hòa, Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn; chăn nuôi lợn ở Quang Sơn, Bắc Bình, Hợp Lý, Ngọc Mỹ; chăn nuôi gia cầm ở Đồng Ích, Bàn Giản, Xuân Hòa; nuôi cá ở Văn Quán, Đồng Ích, Xuân Lôi… và đang phát triển theo xu hướng sản xuất hàng hóa, khối lượng, giá trị, tỷ trọng ngành chăn nuôi đang ngày càng tăng lên, tốc độ tăng trung bình 14,3%/năm. Xu hướng chăn nuôi trang trại, gia trại có quy mô vừa và nhỏ ngày càng phát triển và phổ biến với quy mô trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc từ 100-500con, chăn nuôi gia cầm từ 1.000 – 5.000 con; đến nay, toàn huyện có 337 trang trại, gia trại chăn nuôi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện. Bên cạnh các trang trại, gia trại chăn nuôi, các trang trại thủy sản cũng luôn được đầu tư một cách có hiệu quả, gồm 18 trang tại thủy sản, với diện tích nuôi trồng là 112ha, đem thu nhập cao cho người dân. Bên cạnh đó, phát huy cùng thương hiệu “Cá thính Lập Thạch” mô hình một lúa, một cá với diện tích 240ha và mô hình nuôi cá rô phi đơn tính dòng đường nghiệp là những mô hình cho hiệu quả kinh tế, năng suất đạt 10 tấn/ha, cho thu nhập bình quân từ 170-200 triệu đồng/ha/năm.

Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được đặc biệt chú trọng quan tâm và đảm bảo ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, nhất là những bệnh nguy hiểm cho người; 5 năm qua không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, tạo sự ổn định cho ngành chăn nuôi huyện nhà phát triển.

Các công trình thủy lợi cũng được đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa và xây dựng các tuyến kênh nội đồng theo chương chình xây dựng nông thôn mới, phục vụ tưới tiêu hàng năm hơn 7.000ha diện tích trồng lúa và rau màu khác, làm tăng diện tích đất sản xuất, góp phần tăng sản lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường và đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những kết quả đạt được ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Về trồng trọt: Năng suất cây trồng được tăng lên nhưng nhìn chung vẫn còn thấp, chưa đạt được mức năng suất tiềm năng. Tình trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng quy trình, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm....

Về chăn nuôi: Chủ yếu theo lối quảng canh, nhỏ lẻ chưa có nhiều mô hình chăn nuôi lớn, tính ổn định thấp. Việc áp dụng những kỹ thuật vào chăn nuôi như thụ tinh nhân tạo, tiêm phòng, chăn nuôi theo quy mô công nghiệp,… còn hạn chế. Vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi đã ở mức báo động, chưa có giải pháp để xử lý kịp thời, hiệu quả.

Về nuôi trồng thủy sản: Công tác tuyên truyền, đầu tư thâm canh trong nuôi trồng thuỷ sản, tận dụng diện tích mặt nước còn chậm so với tiềm năng, khai thác chưa thực sự hiệu quả diện tích mặt nước hiện có. Đa số diện tích mặt nước của người dân vẫn sản xuất chăn nuôi thủy sản theo hướng quảng canh, chưa tập trung đầu tư thâm canh nên chưa phát huy hiệu quả.

Với những kết quả đạt được và những hạn chế của ngành nông nghiệp trong 5 năm qua, cần phải có những giải pháp phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp như: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải được thực hiện đồng bộ giữa phát triển sản xuất hộ gia đình với tổ hợp tác hay Hợp tác xã để tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô tập trung, tạo ra những sản phẩm có số lượng lớn, giá trị cao trên cơ sở khai thác những thế mạnh về đất đai, khí hậu của địa phương... nhằm tăng mạnh thu nhập cho người dân, từng bước ổn định đời sống, phát triển kinh tế và làm giàu cho nhân dân trên địa bàn. Lựa chọn và tập trung phát triển một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, theo nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh, sản xuất với quy mô lớn có sự chỉ đạo và hỗ trợ của Nhà nước để đẩy nhanh phát triển sản xuất hàng hóa. Áp dụng các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để thúc đẩy phát triển sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi lao động khu vực nông thôn.

Về trồng trọt: Tiếp tục chỉ đạo và khuyến khích nhân dân đưa giống lúa mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất trên cơ sở những giống lúa mới đã được thử nghiệm thành công trên địa bàn huyện, phấn đấu đến năm 2020 đưa các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất chiếm từ 60-70% diện tích. Thử nghiệm và đưa giống ngô biến đổi gen vào sản xuất. Phối hợp với các doanh nghiệp triển khai vùng sản xuất bí xanh, bí đỏ, ớt, cà rốt, khoai tây...tập trung, trên cơ sở doanh nghiệp ứng vốn cho nhân dân và bao tiêu sản phẩm.

Mở rộng diện tích cây Thanh long ruột đỏ theo quy hoạch khoảng 250 - 300 ha và phát triển ổn định vùng thanh long ruột đỏ hiện có, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn và tổ chức cho người trồng Thanh long mở rộng việc áp dụng quy trình VietGap để nâng cao chất lượng và đảm bảo nhãn hiệu, uy tín “Thanh long ruột đỏ Lập Thạch”. Đẩy mạnh thực hiện liên kết với các doanh nghiệp để đưa sản phẩm vào hệ thống tiêu thụ ở thị trường lớn (các trung tâm đô thị lớn, các khu du lịch, khu công nghiệp tập trung và hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài)

Ngoài ra, hiện nay diện tích đất trồng sắn của huyện từ 700 – 800 ha cho giá trị kinh tế thấp, với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện đất đồi thấp, trong nhiệm kỳ tới, cần quy hoạch và phát triển các vùng trồng trọt hàng hóa, xây dựng các mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp để nhân ra diện rộng như: Trồng thử nghiệm một số loại cây như Cam CV không hạt, chanh Tứ Quý, chanh leo và cây dược liệu... tiến tới hình thành vùng chuyên canh cây trồng chủ lực cung cấp nông sản hàng hoá cho thị trường.

Về chăn nuôi: Tận dụng tối đa cơ chế hỗ trợ chăn nuôi của Nhà nước, đẩy mạnh chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao ở các xã phía bắc của huyện, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi lợn để hướng tới liên kết với doanh nghiệp, xuất khẩu thịt lợn ra nước ngoài. Định hướng cho nhân dân chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học, phòng chồng dịch cúm gia cầm. Động viên nhân dân tái cơ cấu chăn nuôi trâu, bò theo hướng tăng số bò nái giống có chất lượng cao vào sản xuất, tăng tỷ lệ thụ tinh nhân tạo, ổn định và phát triển đàn bò sữa để có nguồn giống sản xuất bò thịt, sữa với số lượng lớn. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất theo hướng “Chuỗi giá trị”.

Về thủy sản: Tập trung tuyên truyền, chỉ đạo nhan dân đầu tư có hiệu quả diện tích nuôi trồng thuỷ sản 792,5 ha, trong đó, có 240 ha diện tích thuộc chương trình dự án 1 lúa, 1 cá tại các xã Tiên Lữ, Văn Quán, Đình Chu, Xuân Lôi, Đồng Ích; đồng thời cần xây dựng các quy trình nuôi cá thâm canh để tăng năng suất, sản lượng, hỗ trợ giống và thức ăn xây dựng mô hình trình diễn. Xác định các đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện sinh trưởng và có giá trị kinh tế cao, ổn định để đưa vào nuôi đại trà. Bên cạnh đó vận động và hướng dẫn nhân dân thành lập các tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để tổ chức sản xuất có sự quản lý và liên kết với các doanh nghiệp đầu tư vốn cho sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với thương hiệu “Cá thính Lập Thạch”.

Bên cạnh những sản phẩm hàng hóa nông nghiệp tập trung, thì các loại sản phẩm có quy mô nhỏ hơn nhưng phù hợp với điều kiện phát triển của huyện như: các loại cây rau màu, với diện tích trồng rau của toàn huyện khoảng 200-250 ha, hiện nay khu công nghiệp huyện Lập Thạch đã có một số nhà đầu tư, với số lượng công nhân nhiều, do đó nhu cầu phục vụ rau an toàn là rất lớn, vì vậy, một hướng đi khác cho bà con nông dân trong huyện là thành lập các tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để tổ chức sản xuất rau an toàn, đảm bảo chất lượng cung cấp, chú trọng ứng dụng quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap, trồng rau trong nhà lưới, nhà kính với quy mô lớn là rất hiệu quả, bước đầu phục vụ cho công nhân thuộc nhà máy công nghiệp trong huyện, tiếp theo là hướng tới cung cấp ra thị trường bên ngoài như các siêu thị trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, cũng cần phát triển lâm nghiệp hàng hóa, phát triển nghề nuôi ong......để tiến tới thành lập các hiệp hội nuôi ong. Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, tiêu thụ sản phẩm với nông dân và định hướng phát triển phù hợp trong chương trình tái cơ cấu của tỉnh vì đây là những sản phẩm quy mô, diện tích không tập trung song đang được phát triển theo hình thức phát triển kinh tế hộ ở hầu hết các hộ nông dân trên địa bàn của huyện mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân.

Về chính sách đất đai: Tạo điều kiện cho nhân dân, doanh nghiệp dồn thửa đổi ruộng, thuê ruộng đất của nhân dân đầu tư sản xuất vùng hàng hóa tập trung quy mô lớn, từng bước chuyển nông dân thành công nhân nông nghiệp trên mảnh đất của mình. Chuyển đổi diện tích đất khó canh tác, chuyển sang trồng cây thức ăn gia súc và nuôi trồng thủy sản tập trung.

Thúy Hường (lược ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: