Thời Sự

Công an huyện Lập Thạch đảm bảo ANTT trên địa bàn

Thứ Năm, 06/08/2015

Trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy, UBND huyện Lập Thạch đã ban hành nhiều Chỉ thị, Thông tri và nhiều báo cáo chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. Công an huyện phối hợp với các ngành chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh nông thôn, tình hình tranh chấp, khiếu kiện của quần chúng nhân dân, tình hình người nước ngoài, tôn giáo, dân tộc, tình hình liên quan đến biển Đông, chủ động giải quyết, không để xảy ra phức tạp, phát sinh thành “Điểm nóng”, hạn chế quần chúng nhân dân kéo lên tỉnh, Trung ương khiếu kiện. Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo ANTT bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ các sự kiện chính trị, xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức .

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được duy trì và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, đặc biệt là Luật Cư trú trong nhiệm kỳ đã được tăng cường công tác kiểm tra tạm vắng, tạm trú và quán lý tốt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Triển khai có hiệu quả chiến lược Quốc gia về đảm bảo ANTT, TTATGT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”…đạt mục tiêu 3 giảm về tai nạn giao thông. Huyện ủy, UBND huyện đã đẩy mạnh hoặt động của BCĐ Toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức sơ kết, tổng kết các mặt công tác, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng, duy trì,củng cố hoạt động các mô hình điểm về ANTT, tổ liên gia tự quản trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung thi đua “ Nâng cao năng lực trách nhiệm công tác, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lực lượng công an xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên các mặt công tác vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác nắm tình hình có thời điểm chưa sâu, chưa toàn diện, nhất là trong quản lý hoạt động của người nước ngoài. Hoạt động của các loại tội phạm hình sự tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên. Công tác quản lý hành chính phục vụ việc phòng ngừa, phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác còn hạn chế. Công tác đảm bảo TTATGT đã có chuyển biến, nhưng tai nạn giao thông vẫn xảy ra, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật GTĐB còn diễn ra, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên….

Dự báo trong những năm tiếp, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tốt khó lường; khủng hoảng kinh tế, chiến tranh ly khai, khủng bố cực đoan, tranh chấp chủ quyền biển đảo đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, bọn phản động, các đối tượng cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động chống phá là nguy cơ gây bất ổn về chính trị, tác động trực tiếp tới công tác đảm bảo an ninh Quốc gia. Trên địa bàn Lập Thạch quá trình CNH - HĐH khi triển khai các dự án, công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai còn tiềm ẩn phức tạp. Vì vậy công tác đảm bảo an ninh nông thôn sẽ gặp nhiều khó khăn, hoạt động của các loại tội phạm về tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, có thể phát sinh những loại tội phạm mới, phát sinh ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “Xã hội đen”, đâm thuê, chém mướn, bảo kê, đòi nợ, siết nợ thuê; tình hình tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro.

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp như:

Về Công tác tham mưu: Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần, nội dung Nghị quyết số 40 của Bộ Chính trị về “Nâng cao chất lương, hiệu quả công tác công an trong tình hình mới”, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh nội bộ, phòng chống nội gián, về xây dựng phương trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo TTATGT, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm.

Về công tác đảm bảo an ninh chính trị: Tổ chức triển khai các biện pháp công tác nắm tình hình trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động nhân đạo trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, giải quyết các hoạt động liên quan đến an ninh trật tư; chủ động nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo, tình hình khiếu kiện của quần chúng nhân.

Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: Mở các đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tựu an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường, tham nhũng; tội phạm cờ bạc, ma túy, mại dâm.

Về công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, duy trì và thực hiện mục tiêu 3 giảm về TNGT.

Về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Tổ chức các biện pháp, hình thức thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia bảo đảm ANTT. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở xây dựng các mô hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân rộng hoạt động các mô hình hoạt động có hiệu quả.

Về công tác xây dựng đơn vị và các đoàn thể quần chúng: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Phong trào CAND học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với phong trào thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc” với hành động “ Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, “Công an Vĩnh Phúc – Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”.

Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác dân vận; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Thúy Hường (lược ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: