Thời Sự

Tử Du giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Thứ Năm, 06/08/2015

Tử Du là xã miền núi của huyện Lập Thạch. Có tổng diện tích tự nhiên là 987,46 ha, nằm ở phía Đông Nam huyện, tiếp giáp với 7 xã và 1 thị trấn, gần trung tâm huyện lỵ. Có hệ thống giao thông liên huyện đi qua các xã, là đầu mối giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội. Xã có 1.891 hộ với 6.774 nhân khẩu. Đảng bộ có 299 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ, trong đó có 3 chi bộ Trường học, 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ quân sự, 11 chi bộ nông thôn. Đời sống nhân dân vẫn còn gặp khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế.

Năm 2011, xã Tử Du được chọn là 1 trong 3 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Lập Thạch. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ chính quyền xã Tử Du vừa đặt lên vai cấp uỷ, chính quyền phải làm ra sao, làm như thế nào, làm việc gì trước, việc gì sau đối với một xã miền núi còn nhiều khó khăn. Vượt qua những khó khăn với sự đoàn kết chung tay của Đảng bộ và nhân dân xã Tử Du đã tích cực hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng nông thôn mới. Chính việc tích cực huy động sức dân, coi nhân dân là sức mạnh để xây dựng nông thôn mới mà chính quyền xã đã tranh thủ được sự đồng lòng của nhân dân. Nhờ đó, hàng loạt công trình đường giao thông, công trình văn hóa trên địa bàn nhanh chóng được hoàn thành.

Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới, xã Tử Du đã đạt 18/19 tiêu chí (Tiêu chí chợ tạm thời chưa thực hiện), bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cải thiện rõ rệt. Các khu dân cư được chỉnh trang; đường làng, ngõ xóm được phát quang, sạch đẹp; các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh được xây dựng và củng cố; an ninh trật tự được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; sự đoàn kết, thống nhất, quyền làm chủ của người dân được phát huy. Ðến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn cơ bản hoàn thiện, đường giao thông nông thôn, kênh mương được cứng hóa; các công trình trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn; nhà văn hóa được xây mới, củng cố… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, khám, chữa bệnh, sinh hoạt của nhân dân. Đó là thành quả từ nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự chung tay ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, khai thác và phát huy có hiệu quả các công trình hạ tầng nông thôn mới lại càng khó hơn, nhất là các tiêu chí có những điều chỉnh, thay đổi chuẩn theo từng năm. Do đó, rất cần sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự hưởng ứng tích cực của người dân. Ai cũng biết mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Vì thế, không phải cứ đạt chuẩn là kết thúc, khi đã hoàn thành chương trình cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giữ vững và phát triển các tiêu chí lên tầm cao mới, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội nông thôn.

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Ðảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc hoàn thiện, giữ vững và phát huy có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của người dân, trong đó tập trung vào một số tiêu chí “mềm” như văn hóa, an ninh trật tự, môi trường… Đó là những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới, đã được xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Với đặc điểm là một xã miền núi, thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp, để đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, khai thác và phát huy có hiệu quả các công trình hạ tầng nông thôn mới, UBND xã Tử Du đã xác định chú trọng nâng cao các tiêu chí đã đạt được theo phương châm “Củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng”. Cụ thể: Cần tăng cường hơn nữa sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự hưởng ứng tích cực của người dân.Tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đồng thời, tiếp tục huy động mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình, đảm bảo tiêu chuẩn trong từng giai đoạn, từng thời điểm.

Cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở, giao trách nhiệm cho các hội, đoàn thể, đồng thời tập trung khai thác hiệu quả kinh tế của những vùng sản xuất tập trung đã được xây dựng; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp; tiếp tục tạo mọi điều kiện để nhân dân phát triển những ngành nghề phù hợp nhằm giữ vững, củng cố và phát triển thành quả nông thôn mới.

Phải thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, địa phương cần tập trung củng cố, xây dựng những tổ tự quản, tổ liên gia, thôn không có người vi phạm các tệ nạn xã hội và nhân rộng các mô hình hay về an ninh trật tự; thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm gắn với việc chỉnh trang tường rào, cổng ngõ; thắt chặt tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư và đề ra những hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

Như vậy, duy trì sự ổn định, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới không chỉ giúp xã Tử Du chúng tôi “về đích” đúng thời gian, mà còn giúp nông dân ổn định lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Có như vậy, thì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ mang lại hiệu quả thiết thực và ý nghĩa.

Thúy Hường (lược ghi)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Tin tức khác: