Thời Sự

Phát triển chăn nuôi tập trung gắn với an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Thứ Năm, 06/08/2015

Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi của xã Quang Sơn phát triển với tốc độ khá nhanh cả về số lượng và đảm bảo chất lượng. Vật nuôi chính tập trung là con lợn siêu nạc, tổng đàn từ năm 2010 – 2015, đàn lợn nái tăng từ 800 con lên 3.300 con, đàn lợn thịt từ 5.000 con lên 32.000 con. Tỷ trọng sản xuất chăn nuôi tăng dần theo các năm (2010 là 60% , đến 2015 là 81%). Chăn nuôi phát triển nên nguồn thu nhập trong nhân dân ổn định, nhiều hộ chăn nuôi với mô hình lớn tại các khu chăn nuôi tập trung cho lãi hàng tỷ đồng trên năm. Thu nhập hàng năm từ chăn nuôi trong toàn xã đạt trên 40 tỷ đồng.

Chăn nuôi phát triển theo xu hướng trang trại tập trung, quy mô lớn, chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, có sự chuyển đổi mạnh mẽ về con giống và kỹ thuật chăn nuôi, đến nay, cả xã có gần 200 trang trại nuôi lợn siêu nạc mô hình từ 50 con trở lên. Chăn nuôi tập trung đã góp phần khai thác và sử dụng đất có hiệu quả, tạo ra vùng sản xuất tập trung có năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi tập trung dễ kiểm soát dịch bệnh do được đầu tư công nghệ chăn nuôi tốt, công nghệ khoa học kỹ thuật và các biện pháp sinh học mới được áp dụng; tạo ra khối lượng hàng hóa lớn do áp dụng các tiến bộ khoa học về chuồng trại, con giống, năng suất, chất lượng, kỹ thuật chăn nuôi. Từ đó, tạo thị trường ổn định, dễ tiêu thụ sản phẩm và bán được giá.

Tuy nhiên, khi tham gia chăn nuôi tập trung, vốn, chi phí đầu tư chăn nuôi, chi phí nhân công lớn hơn so với chăn nuôi tại nhà vì vậy cần phải thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm theo đúng quy trình và chặt chẽ hơn do trong khu chăn nuôi nhiều con vật khác nhau. Bên cạnh những hộ chăn nuôi tập trung có quy mô lớn, trên địa bàn vẫn còn rất nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại gia đình, nên tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, việc xả chất thải chăn nuôi làm ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, gây ô nhiễm nguồn nước, làm phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi. Phát triển chăn nuôi nếu không đi kèm với các biện pháp xử lý chất thải sẽ làm môi trường xuống cấp, không những tác động đến con người mà còn gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh, giảm năng suất chăn nuôi.

Để tiếp tục phát triển chăn nuôi tập trung gắn với an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp như: Tiếp tục khuyến khích phát triển chăn nuôi bền vững, vận động nhân dân tích cực tham gia chăn nuôi tập trung, hạn chế các mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, nhất là chăn nuôi tại các điểm đông dân cư, đất đai chật hẹp.Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, áp dụng tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng con giống để có năng suất cao, nâng sức cạnh tranh, tạo thương hiệu, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Làm tốt công tác chỉ đạo tiêm phòng cho đàn vật nuôi, phối hợp giữa các ngành, các doanh nghiệp phổ biến tuyên truyền kiến thức về thú y, về kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi để không có dịch bệnh sảy ra, tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Cương quyết xử lý khi phát hiện các hộ chăn nuôi vi phạm về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thúy Hường(lược ghi)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: