Thời Sự

Giao ban công tác báo chí tháng 8

Thứ Tư, 05/08/2015

Ngày 5/8/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8 năm 2015 với các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí trong tỉnh và Văn phòng thường trú, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, ngành tại Vĩnh Phúc. Đồng chí Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ảnh Thế Hùng
Đánh giá về công tác báo chí trong tháng 7 năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị. Nổi bật việc các cơ quan báo chí phản ánh, đưa tin kịp thời hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hoạt động của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các sự kiện thời sự - chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước, các sự kiện quốc tế nổi bật. Đặc biệt là thông tin kịp thời về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ; diễn biến, nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XV; đưa tin kịp thời các hội nghị trực tuyến toàn quốc tổ chức trong tháng, đặc biệt là hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 7/2015 và tập huấn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; hội nghị quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) và triển khai công tác dân vận 6 tháng cuối năm; hội nghị lấy ý kiến tham gia Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ - CP của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61 - KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020...

Các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng chương trình, diện tích mặt báo tuyên truyền công tác chuẩn bị, tiến hành, rút kinh nghiệm và đăng tải các ý kiến tâm huyết đóng góp tại Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đối với mỗi Đại hội Đảng bộ được tổ chức, Báo Vĩnh Phúc đều có chuyên trang tuyên truyền. Đài PT – TH tỉnh, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh đã có nhiều tin, bài, phóng sự đưa tin, phản ánh kịp thời việc tổ chức Đại hội cũng như phản ánh những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015. Phản ánh, đưa tin kịp thời việc cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI); Nghị quyết số 39 - NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các hoạt động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chăm sóc, tri ân người có công, gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ; tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác xây dựng Đảng; việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống và nhiều nội dung quan trọng khác...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hải đề nghị trong thời gian tới các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các nội dung: Công tác chuẩn bị, tiến hành và rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền việc thảo luận tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền kết quả, các văn bản được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XV; tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Kết quả, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh trong những tháng cuối năm 2015. Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; nêu bật ý nghĩa các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống trong tháng 8, đặc biệt là 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhằm giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu dân tộc… trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ... Tiếp tục tuyên truyền về kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, các vấn đề xung quanh việc xét tuyển của các trường đại học, cao đẳng năm học 2015 – 2016. Tuyên truyền số hóa truyền hình năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; đảm bảo ANCT, trật tự ATXH, ATGT; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái... và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Đỗ Hoàng


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc