Thời Sự

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Duyệt văn kiện, đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Tư, 05/08/2015

Ngày 5/8/2015, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào văn kiện, đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh Khánh Linh

 

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã báo công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ khối. Theo đó, văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, công phu, theo đúng hướng dẫn; đề án nhân sự thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, cơ bản đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ theo quy định.

Các ý kiến tại hội nghị cơ bản nhất trí với văn kiện và đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, là Đảng bộ đặc thù, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh cần đánh giá rõ hơn về vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và doanh nghiệp, thể hiện ở hai khía cạnh là giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của doanh nghiệp để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Bên cạnh đó, cần đánh giá kỹ hơn về thực hiện chế độ sinh hoạt hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI; công tác quản lý đảng viên, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, đảng viên trong các doanh nghiệp; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; tình trạng đình công, lãn công...

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, một số ý kiến đề nghị, Đảng ủy khối cần có giải pháp tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; phát triển đội ngũ công nhân trong thời kỳ mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác Đảng trong doanh nghiệp; quản lý đảng viên...Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng cơ chế phối hợp với các ban, ngành liên quan để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thế Trường đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Khối cần tập trung các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện tốt chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, nhà ở và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục có giải pháp để phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI, từng bước nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; chú trọng công tác quản lý đảng viên, xây dựng đội ngũ công nhân trong thời kỳ mới; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao... Đồng chí yêu cầu, Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện văn kiện, đề án nhân sự; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để Đại hội Đảng bộ Khối diễn ra thành công.

N.P


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: