Thời Sự

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm của Công an nhân dân Việt Nam, lực lượngCông an Vĩnh Phúc phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao (*)

Thứ Ba, 04/08/2015

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 2-9, 70 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, hôm nay, Đảng bộ Công an tỉnh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự Đại hội, thay mặt Tỉnh uỷ, tôi xin trân trọng gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Qua nghiên cứu Báo cáo và các ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội, tôi nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị và khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp bởi những tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, song, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Công an đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật là, công tác đảm bảo an ninh chính trị đã thực hiện tốt theo phương châm “an ninh chủ động”; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; nhất là trong tham mưu giải quyết tình hình an ninh xã hội, an ninh nông thôn, tình hình đình công, lãn công. Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch và các loại đối tượng tội phạm.

Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của tỉnh, đảm bảo an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Công tác đảm bảo TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực, kiềm chế được sự gia tăng tội phạm và TNXH, làm giảm các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra, khám phá án vượt chỉ tiêu đề ra. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT ở cơ sở có chuyển biến rõ rệt; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố và đẩy mạnh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân có những chuyển biến tích cực, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững phẩm chất, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Tận tụy, trách nhiệm với công việc, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ đã dần đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức chính trị, lối sống, tác phong cũng như tinh thần, thái độ, chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an tỉnh và cá nhân nhiều đồng chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen, tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ đã được các cấp khen thưởng. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua...

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, với quyết tâm tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVI của BCH Đảng tỉnh đặt ra mục tiêu 5 năm tới đối với Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc là:

Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp du lịch của vùng và cả nước. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và cộng đồng nhân dân cho sự nghiệp phát triển. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị, tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI.

Dự báo trong những năm tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đó là vấn đề biển đảo, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, vấn đề biên giới đất liền tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình” để chống phá Đảng và Nhà nước ta; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng bộc lộ rõ nét; vấn đề an ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính, tôn giáo dân tộc... còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, không loại trừ khả năng xảy ra gây rối, gây bạo loạn chính trị; tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội... tiếp tục là những vấn đề đòi hỏi lực lượng công an nhân dân cả nước và Công an Vĩnh Phúc nói riêng cần phải chủ động và sẵn sàng tập trung giải quyết.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu khá đầy đủ và cụ thể. Về dự Đại hội, tôi nêu một số vấn đề để các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận, cụ thể như sau:

Một là, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh:

- Trước hết, quán triệt trong toàn lực lượng: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Mỗi đảng viên, chi bộ, tổ chức Đảng trong Đảng bộ phải nhận thức và quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, xuyên suốt trong mọi hoạt động của mình. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy thường kỳ.

- Đảng bộ Công an tỉnh phải coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, trong thực thi công vụ, trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của người chiến sĩ CAND.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, có đạo đức lối sống trong sáng, có chuyên môn giỏi, có phương pháp công tác; tăng cường công tác đào tạo cả về lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ.

- Tập trung nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, nghiêm túc khắc phục thiếu sót, khuyết điểm; kịp thời chỉnh đốn lề lối, tác phong làm việc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là công cụ chuyên chính sắc bén của Đảng và Nhà nước, được nhân dân tin cậy.

Hai là, về thực hiện các nhiệm vụ chính trị:

- Cần tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, trọng tâm trước mắt là triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của BCH Trung ương khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Trong quá trình thực hiện, chủ động tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm.

- Tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và chỉ đạo của Trung ương về củng cố, kiện toàn và đổi mới tổ chức, bộ máy nâng cao chất lượng của cơ quan điều tra các cấp nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác Công an ở địa phương; thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ; đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh chống phản cách mạng; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỗi tại địa bàn dân cư, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc v.v.

Chủ động nắm chắc và dự báo, phân tích đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. Trước mắt, tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng bộ cấp huyện và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng.

Ba là, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quyên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân” để từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên trước mọi diễn biến phức tạp, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng;

Cùng với việc tiến hành thảo luận kỹ các văn kiện của cấp trên theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh uỷ, một nhiệm vụ rất quan trọng góp phần vào sự thành công của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khoá mới. Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ lựa chọn bầu các đồng chí xứng đáng nhất vào BCH Đảng bộ Công an tỉnh khoá mới và bầu được Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tôi tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng uỷ Công an Trung ương và của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và phát huy truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Đảng bộ Công an tỉnh sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tất cả vì sự bình yên của nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu mạnh, phồn vinh...

H.T.T.L

(Trích phát biểu của đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh uỷ,Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020)

(*) Đầu đề bài phát biểu do Toà soạn đặt.TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc