Thời Sự

Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác về bảo tàng

Thứ Ba, 04/08/2015

Đồng chí Xu-văn-đi Xi-xa-vát, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng NDCM Lào, Trưởng ban Phụ trách Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản và đồng chí Nguyễn Thuý Đức, Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác về bảo tàng

Chiều 1-8, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản giai đoạn 2016-2017.

Theo đó, hai bên ghi nhận việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2015-2016 đạt hiệu quả cao, có tác dụng thiết thực, như việc hoàn thiện các hạng mục trong Dự án tổng thể cải tạo, sửa chữa Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản bao gồm 18 hạng mục theo đúng quy định đã được Đảng và Chính phủ hai nước phê duyệt; thực hiện Dự án xây dựng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Cay-xỏn Phôm-vi-hản, tỉnh Xa-van-na-khẹt, CHDCND Lào; tổ chức nghiên cứu về các di tích cách mạng Lào ở Việt Nam và di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào; …

Về hợp tác giai đoạn 2016-2017 (1-1-2016 – 31-12-2017), hai bên thống nhất thỏa thuận các nội dung hợp tác về trao đổi chuyên môn; về công tác chuyên gia; về công tác trao đổi đoàn. Trong đó, có việc hai bên phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về các di tích cách mạng Lào ở Việt Nam và các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào; phối hợp sưu tầm tài liệu, hiện vật của Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tại Việt Nam và trao đổi về nội dung, phương án sửa chữa Khu di tích Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tại huyện Xay-xệt-thả, thủ đô Viêng Chăn; trao đổi các thông tin tư liệu, nghiên cứu khoa học mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông; tiếp tục thực hiện Dự án trưng bày Nhà truyền thống lưu học sinh Lào tại Tân Yên, Bắc Giang, Việt Nam; …

Theo nhân dânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: