Thời Sự

Bài phát biểu của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chia tay đồng chí Phạm Văn Vọng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương

Thứ Bảy, 25/04/2015

Bài phát biểu của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chia tay đồng chí Phạm Văn Vọng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016

 

Kính thưa: Đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh;

Kính thưa các vị đại biểu! Thưa các đồng chí!

Thực hiện Quyết định số 1731-QĐNS/T.Ư, ngày 09/02/2015 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng đối với đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để chuyển công tác về Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Đến thời điểm này, đồng chí Phạm Văn Vọng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, trọng trách lớn lao mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giao phó.

Kính thưa các vị đại biểu!

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, ở nhiều cương vị công tác khác nhau, trong đó có hơn 5 năm làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Vọng đã mang hết tâm huyết, trí tuệ và sức lực của mình cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế-xã hội. Kết thúc năm 2014, số thu ngân sách của tỉnh đã vượt mốc 20 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 7 cả nước về tổng thu, thứ 2 miền Bắc về thu nội địa. Nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước. Đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vượt lên đứng ở vị trí thứ 6 cả nước. Quy mô nền kinh tế được mở rộng và tương đối toàn diện ở tất cả các lĩnh vực. Trên cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Vọng đã cùng tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành và cử tri trong tỉnh tích cực thực hiện đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh ủy để ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý để các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND tỉnh để kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh luôn luôn được đổi mới, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy cao độ tinh thần dân chủ rộng rãi của nhân dân trong việc quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng ở địa phương. Trong hoạt động của HĐND tỉnh, đồng chí đã có nhiều đổi mới về tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, mạnh dạn vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Cùng với các chính sách của Nhà nước, các cơ chế chính sách do HĐND tỉnh ban hành đã có nhiều tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, môi trường đầu tư được cải thiện nhiều, thu ngân sách và thu hút đầu tư của tỉnh tăng cao; các lĩnh vực lao động, việc làm, xóa đói, giảm nghèo; y tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa – thể thao tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và ngày càng nâng cao; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh – quốc phòng được giữ vững; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, vững mạnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Có thể khẳng định rằng, trong những năm vừa qua, hoạt động của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng cao, vị thế của HĐND tỉnh ngày càng được khẳng định, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thành tích chung đó có sự đóng góp rất lớn của đồng chí Phạm Văn Vọng. Với cương vị là người đứng đầu, Chủ tịch HĐND tỉnh trong công tác đồng chí luôn đặt mục tiêu vì sự phát triển của tỉnh, luôn đoàn kết, tận tụy, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; quan tâm tổng kết thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí đã hoàn thành trọng trách của người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh nói chung và hoạt động của HĐND tỉnh nói riêng.

Đảm nhận cương vị của công tác mới ở Trung ương, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, HĐND tỉnh xin chúc mừng đồng chí, đồng thời luôn mong muốn đón nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của đồng chí để tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn.

Kính thưa các vị đại biểu! thưa các đồng chí!

Hôm nay, tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh tổ chức buổi chia tay thân mật, đầy lưu luyến với đồng chí Phạm Văn Vọng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh. Thay mặt HĐND tỉnh khoá XV, tôi xin chúc đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc; chúc đồng chí luôn thành công trên cương vị công tác mới, luôn hướng về quê hương, tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực của mình cho sự phát triển của tỉnh.

 

H.T.T.L


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: