Thời Sự

Công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch cấp, thoát nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Năm, 05/03/2015

Sáng 5/3/2015, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch cấp, thoát nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng bàn giao hồ sơ quy hoạch cấp nước, thoát nước đô thị Vĩnh Phúc cho các đơn vị. Ảnh Thế Hùng

Dựa trên quan điểm, nguyên tắc quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhu cầu dùng nước thực tế của người dân, quy hoạch cấp, thoát nước đô thị đặt ra mục tiêu là nâng cao chất lượng cho nhân dân, cải thiện môi trường thông qua việc hoàn chỉnh hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải, góp phần thu hút đầu tư, du lịch cho tỉnh. Tiêu chuẩn cấp nước đối với khu vực đô thị đạt 100-130 lít/người/ngày vào năm 2020; khu vực đô thị lân cận đạt 100 lít/người/ngày và khu vực nông thôn đạt 80 lít/người/ngày. Tiêu thoát lũ, thoát nước được phân chia thành 3 vùng gồm: Vùng tiêu sông Lô- sông Phó Đáy; vùng tiêu sông Phan- sông Cà Lồ và vùng tiêu bãi Vĩnh Tường – Yên Lạc thoát ra sông Hồng. Riêng vấn đề xử lý nước thải và bùn sẽ áp dụng công nghệ sinh học nhằm tạo môi trường thân thiện và tạo ra các sản phẩm tái sử dụng.

Theo tính toán của Sở Xây dựng, tổng nhu cầu vốn để thực hiện cả 2 quy hoạch cấp nước và thoát nước đô thị Vĩnh Phúc là 93.152 tỷ đồng.

Tại lễ công bố, lãnh đạo Sở Xây dựng đã bàn giao hồ sơ quy hoạch cho các đơn vị.

 Mai Liên

 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: