Thời Sự

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác mặt trận tại Vĩnh Phúc

Thứ Năm, 04/12/2014

Ngày 4/12/2014, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về công tác mặt trận tại Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Khánh Linh

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện công tác mặt trận năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Năm 2014, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các ngành tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác; đổi mới nội dung hoạt động, phát huy vai trò và tính chủ động trong việc tham gia các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với phong trào thi đua "Vĩnh phúc chung tay xây dựng nông thôn mới", MTTQ các cấp triển khai xây dựng sâu rộng 5 nội dung của cuộc vận động với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực sát với từng địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, tổ chức MTTQ các cấp đã thường xuyên kiện toàn, xây dựng mới và duy trì có hiệu quả hoạt động của 38 nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm của tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động và hiến đất xây dựng giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi của địa phương. Trong năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên đẩy mạnh sản xuất, giúp nhau thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2014, Ban Chỉ đạo Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 64 nhà ĐĐK với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Cùng với đó, các tổ chức thành viên đã vận động quyên góp ủng hộ giúp đỡ hội viên nghèo, người tàn tật trong cuộc sống. Thông qua các hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 xuống còn 3,63%.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên mặt trận của tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung mà đoàn kiểm tra đề nghị như: kết quả triển khai việc rà soát thực hiện chính sách ưu đãi với người có công trên địa bàn; tổ chức LĐLĐ; Hội nông dân tham gia giải quyết chế độ chính sách cho công nhân lao động; trong hỗ trợ mua phân bón cho người nông dân; các chương trình phối hợp công tác giữa MTTQ với các ngành; cơ cấu cán bộ mặt trận tham gia cấp ủy và thường vụ cấp ủy....

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo sơ bộ kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2014. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã và đang làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, thông qua hoạt động giám sát, phản biện của tổ chức mặt trận, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy, đồng thời vai trò của mặt trận được khẳng định. Để MTTQ các cấp phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện Luật liên quan đến công tác Mặt trận nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động đối với MTTQ Việt Nam các cấp; thống nhất tổ chức bộ máy biên chế, tiêu chuẩn, số lượng cán bộ chuyên trách MTTQ cấp tỉnh, huyện....

Đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của công tác mặt trận của Vĩnh Phúc, nhất là kinh nghiệm trong việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; trong vận động, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo"; thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào xây dựng nông thôn mới.... Để MTTQ các cấp phát huy tốt vai trò của mình, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục tạo điều kiện để tổ chức mặt trận hoạt động; MTTQ các cấp của Vĩnh phúc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là triển khai hiệu quả 6 nội dung giám sát, phản biện.

Hoàng Nga


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: