Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đổi mới và sáng tạo để việc làm theo Bác lan tỏa cả bề rộng, chiều sâu

Thứ Ba, 24/05/2022

Để việc học và làm theo Bác tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai khẩn trương, nghiêm túc các nội dung Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên tiếp công dân. Ảnh: Trà Hương

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên, các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc đã nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên sóng truyền thanh vào thứ 4 hằng tuần và trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố.

Bên cạnh đó, các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác còn được giới thiệu rộng rãi đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân thông qua “Bản tin thành phố” do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn, phát hành hằng tháng.

Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được chú trọng triển khai đã tạo sự lan tỏa tích cực; góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố như cán bộ, công chức phường Hội Hợp nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, thực hiện tốt “3 không”, “3 phải”; “Tuyến phố không rác” tại phường Ngô Quyền; Đảng bộ phường Tích Sơn với mô hình “Công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng tại tuyến đường Lam Sơn”; Thành Đoàn Vĩnh Yên với mô hình “Máy rửa tay sát khuẩn phòng, chống dịch Covid-19”...

Căn cứ hướng dẫn chuyên đề toàn khóa, hằng tháng, hằng quý, các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác.

Sau học tập, thảo luận, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm với những việc làm phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác.

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên Phùng Anh Đức cho biết: “Qua công tác học tập, quán triệt được triển khai thường xuyên, liên tục đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có những hành động cụ thể, thiết thực để học và làm theo Bác, gắn với chức trách, nhiệm vụ.

Theo đó, cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trau dồi phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng văn hóa công sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân…”.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đã lựa chọn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rà soát những tồn tại hoặc những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy triển khai nghiêm túc; kết quả học tập và làm theo Bác là tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm.

Qua đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có nhiều chuyển biến rõ rệt, thể hiện rõ nét trong việc nêu gương về tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng làm tốt công tác tiếp dân định kỳ, đột xuất, tổ chức đối thoại để tiếp nhận thông tin, lắng nghe và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn như bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo… đã được giải quyết hoặc có lộ trình giải quyết cụ thể, tạo niềm tin trong nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo sự chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân.

Đây là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lê MơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: