Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lập Thạch làm theo lời Bác

Thứ Năm, 19/05/2022

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Lập Thạch trong những năm qua. Đã có hàng trăm mô hình điển hình của tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác hoạt động hiệu quả, tạo được sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực.

Ông Phùng Thế Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lập Thạch cho biết: Thiết thực học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Ban Tuyên giáo huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân.

Với phương châm “Học đi đôi với làm theo”, “Làm theo cụ thể, thiết thực”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Đồng thời, đưa các nội dung thực hiện việc làm theo vào chương trình công tác toàn khóa, hằng năm, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của cấp ủy các cấp và nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng, hằng quý.

Từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch học tập và làm theo toàn khóa và từng năm với những việc làm, hành động cụ thể.

Cùng với đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chương trình đề án, dự án trọng điểm về KT - XH, ANQP và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn xác định rõ những nội dung đột phá, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Huyện cũng thực hiện giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho các tập thể, cá nhân ngay từ đầu năm gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và lấy đó là căn cứ để đánh giá xếp loại cuối năm.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực GPMB, vệ sinh môi trường, chế độ chính sách, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, ngành chuyên môn đã triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Tiêu biểu như các phong trào chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi; xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...; nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn, học sinh đại trà, phát huy khả năng sáng tạo trong dạy học của giáo viên; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người dân; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung tay phòng, chống Covid-19”; “Tuổi trẻ Lập Thạch làm theo lời Bác”, “5 xung kích phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; ''Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế'', ''Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi''.

Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tập thể, cá nhân gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, toàn huyện có 30 mô hình tập thể, 15 mô hình cá nhân đăng ký mô hình điểm học tập và làm theo Bác.

Các mô hình, điển hình được xây dựng ở các lĩnh vực như phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thôn xóm điển hình tiên tiến; chương trình xây dựng nông thôn mới; lao động sáng tạo; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; chăm sóc sức khỏe nhân dân; thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…

Trước đó, phải kể đến những mô hình làm theo lời Bác hoạt động hiệu quả, có hiệu ứng tích cực trong nhân dân như mô hình “Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lập Thạch giữ đúng lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc, giải quyết công việc với quần chúng nhân dân”; "CLB Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon và xử lý rác thải hộ gia đình”; mô hình sản xuất theo hướng VietGap của các xã Quang Sơn, Bàn Giản, Đồng Ích; mô hình Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư của CCB xã Thái Hòa.

Có nhiều điển hình trong học tập và làm theo Bác như cô giáo Triệu Thị Hồng Tuyến, trường THCS Lập Thạch nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học; ông Đỗ Tất Bình, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, thôn Minh Trụ, xã Tiên Lữ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua...

Thời gian tới, để việc học tập và làm theo Bác thiết thực hơn nữa, huyện Lập Thạch tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện. Nghiêm túc quán triệt việc học tập và làm theo Bác với nội dung bám sát mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị, địa phương.

Cùng với đó là chú trọng công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các mô hình, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình để nhân rộng, từng bước tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo động lực để huyện Lập Thạch thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 Thành AnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: